WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 KINH TỐI THƯỢNG Ý

Go down 
Tác giảThông điệp
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3817
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: KINH TỐI THƯỢNG Ý   29/6/2009, 10:52

Trích từ phật học.

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Tinh Xá Ngưu Đầu Chiên Đàn
trong thành Cứu Cáp cùng với chúng Đại Tỳ Khưu đến dự với tám Bộ Trời
Rồng cung kính vây quanh chiêm ngưỡng rồi trụ

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan (Ananda) với các Đại Chúng rằng:”Ta quán
thời Mạt Thế cõi Nam Diêm Phù Đề này, tất cả chúng sinh do phước mỏng
(bạc phước) cho nên có các Quỷ Thần ác khởi các tai nạn gây não loạn
khiến cho chúng sinh chẳng được an ổn. Có Đà La Ni hay làm cho ngưng
diệt (các tai nạn) với tăng trưởng điều tốt lành. Nay Ta tuyên nói. Các
ông hãy lắng nghe!”

Thời A Nan Đà với các Đại Chúng phụng Giáo Sắc của Đức Phật, lặng yên lắng nghe.

Đức Phật bảo:”Này A Nan! Đời quá khứ thời Diêm Phù này có một vị Tỳ
Khưu tên là Truyền Giáo vào ngày 15 của kỳ Hắc Nguyệt trong tháng 9 đi
du hành về phương Bắc, cách nước Chấn Na (Trung Quốc) không xa, khoảng
4 do tuần, bỗng từ xa nhìn thấy một Thần Nhân đứng giữa đường. Thần
Nhân này có thân cao 30 khuỷu tay, mặt tròn 4 khuỷu tay. Tỳ Khưu Truyền
Giáo ấy nhìn Thần Nhân này có thân thể khôi vĩ, dung mạo vui vẻ thì
quán sát suy xét kỹ, biết đây chẳng phải là người khác mà chính thực là
Cát Tường Đồng Tử

Lúc đó Tỳ Khưu Truyền Giáo đến trước mặt Thần Nhân, duỗi năm vóc sát
đất mà lễ kính. Làm lễ xong thì đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng rồi
bạch với Thần Nhân rằng:”Vì sao Diệu Cát Tường Đồng Tử hiện tướng như
vậy ? Nay con suy xét biết, quyết định chẳng phải là vị Thánh nào khác”

Thời Thần Nhân ấy bảo Tỳ Khưu rằng:” Đúng như ông nói. Ta là Diệu Cát Tường”

Tỳ Khưu Truyền Giáo lại bạch với Thần Nhân rằng:”Vì sao ngày nay lại hiện tướng này ?”

Thần Nhân ấy bảo Tỳ Khưu Truyền Giáo rằng:”Ông có biết chăng ? Nay cõi
Nam Diêm Phù Đề đang có tai nạn. Chúng sinh mỏng phước bị mọi thứ bệnh,
chịu các khổ não”

Tỳ Khưu bạch rằng:”Nay Cõi Nam Diêm Phù Đề vì sao đột nhiên có tai nạn này ?”

Thần Nhân nói:”Nay mặt nam của núi Diệu Cao có A Tu La hưng khởi tâm
ác, đem các quyến thuộc giao chiến với chư Thiên. Thời A Tu La che ngăn
mặt trời, mặt trăng và làm cho ánh sáng của Tinh Thần (các vì sao)
chẳng hiện

Lại có vô lượng nhóm Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Ca Lâu La cực ác trụ ở mặt
Nam của núi Diệu Cao thấy A Tu La hiện tướng đó cũng họp nhau tương
trợ. Thời chư Thiên thoái bại, A Tu La được thắng

Thời cõi Nam Diêm Phù Đề bỗng thấy mặt trời, mặt trăng, tinh thần (các
vì sao) ẩn mất ánh sáng, nơi nơi hiện ra các điều chẳng lành, gió mưa
chẳng đúng thời. Hạn hán, lụt lột tranh nhau xuất hiện. Ngũ cốc, lúa
mạ, cỏ cây chẳng được đầy đủ. Giả sử có hạt, quả thì ăn cũng không có
mùi vị… nên khiến cho hình sắc, sức lực, uy quang của chúng sinh mỗi
mỗi giảm kém

Lại có các loài Quỷ ác của nhóm Địa Cư Tỳ Xá Xà (Pi’sàca) biến đổi bản
hình, hiện tướng kỳ dị. Hoặc làm sư tử, cọp, sói. Hoặc làm dạng chó má
cũng lại hiện tướng người nữ… gây não loạn chúng sinh khiến cho bị mọi
thứ bệnh chịu mọi khổ não. Aáy là: bệnh bứu cổ, bệnh trúng gió, bệnh
đàm rãi, bệnh nôn mửa, bệnh mắt, bệnh đau đầu, bệnh đau bụng cho đến
bệnh trĩ, bệnh nhọt chảy nước vàng. Lại cả bệnh sốt rét hoặc phát bệnh
suốt ngày hoặc phát cách ngày hoặc phát phúc chốc hoặc hàng tháng liền.
Hoặc bị nhọt bọc, hắc lào. Hoặc bị ghẻ lở, cùi hủi. Các bệnh tất ác
tràn khắp cõi Diêm Phù Đề khiến các chúng sinh chịu rất nhiều khổ não
mà nhóm người mỏng phước không miễn trừ được cho đến người giả cả, kẻ
trung niên hoặc thiếu niên hoặc con nít do dịch lệ này, phần lớn bị
chết yểu

Này Tỳ Khưu! Do việc này mà Ta mãi xót thương cho nên hiện hình dạng này bảo cho con người biết

Tỳ Khưu! Nay Ta bảo ông. Nếu có chúng sinh muốn vì chính mình với quyến
thuộc cho đến tụ lạc, đất nước … cầu tế cho hết tai lệ, tăng ích phước
lành. Trước tiên sinh tin trọng thâm sâu nơi Tam Bảo rồi bày biện hoa
thơm, qua trái ngon ngọt û, hương đốt, hương xoa bôi, mọi thứ vật cúng
mà làm cúng dường. Cần phải chí tâm nhịn ăn 7 ngày, ngày bốn thời, đêm
bốn thời dũng mãnh chuyên chú trì tụng Tối Thượng Ý Đà La Ni thì tai
nạn ấy đều được diệt hết. Tất cả phước lành hay được tăng ích.

Tỳ Khưu! Nếu muốn trì tụng Tối Thượng Ý Đà La Ni ấy, trước tiên nên cúi
đầu xưng niệm tên Nam mô Quảng Đại Thậm Thâm Trí Tuệ Chấn Hống Vương
Như Lai xong, liền tụng Đà La Ni

Thời Thần Nhân ấy vì Tỳ Khưu Truyền Giáo tuyên nói Tối Thượng Ý Đà La Ni là:

Đát nễ-dã tha: Vĩ bố la nga lý nhĩ đế, vĩ bố la thấp phộc lý, vĩ bố la dụ nễ thế, a la nga đế, sa hạ

Nẵng mô tát lý-phộc nễ phộc la nê vĩ sắt kiếm tỳ noa, đát tha nga tả. Đát nễ-dã tha: hứ ma, hứ ma, ma hạ, hứ, sa hạ

Nẵng mô ngu noa ca la tả, đát tha nga đa tả. Đát nễ-dã tha: Nga nga
nẵng ca lý, nga nga nẵng tam bà phệ, nga nga nẵng cát-lý-đế, sa hạ

Nẵng mô la đát-nẵng na-nga đa. Nẵng mô đát tha nga đa tả. Đát nễ-dã tha: La đát-nỗ nột-nga đế, la đát-nẵng tam bà phệ, sa hạ

Nẵng mô ma hạ a nhĩ đa tát-phộc di nễ, đát tha nga đa tả. Đát nễ-dã tha: A ma ma hứ, sa hạ

Nẵng mô ma nẵng tát-đán bà tả, đát tha nga đa tả. Đát nễ-dã tha: Ma
nẵng sa-đát-noan, thuật đà, bát nạp-ma sa lý, bát nạp-ma tam bà phệ ca
lý hứ đa la lý duệ, sa hạ

Nẵng mô tát lý-phộc một đà mạo địa tát đả nam. Nẵng mô A lý dã mạn tố
thất-lý dã. Đát nễ-dã tha: Nhạ duệ, nhạ dã la một địa, hứ ma hứ ma, ma
hạ ma hứ, sa hạ

Nẵng mô a lý-dã phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la tả. Đát nễ-dã tha: Nga nga
nẵng trà duệ, nga nga nẵng vĩ cật-la đa, nhất hứ di, sa hạ

Nẵng mô a lý-dã tam mãn đa bạt nại-la tả, đát tha nga đa tả. Đát nễ-dã
tha: Hứ, bà nại-lý, ma hạ bà nại-lý, a mật-lý đa bà nại-lý, vĩ nga đa,
la nhạ tế, sa hạ

Nẵng mô a lý-dã phộc nhật-la địa ba đa duệ đa dã. Đát nễ-dã tha: Cát
lý-đế đa, tát lý-phộc nhĩ nễ tỵ, a để cát lý-đế đa, tát lý-phộc nhĩ nễ
tỵ, phộc nhật-la tam bà phệ, phộc nhật-la tỵ na ca dã, sa hạ

Nẵng mô tát lý-phộc một đà mạo địa tát đỏa nam. Đát nễdã tha: Thấp-phệ đa, ca lý tỵ, nhập-phộc la, nễ duệ, sa hạ

Tát-đán bà nễ mô hạ nễ, bán nhạ nễ, bôn noa lý ca dạ, sa hạ

Ma hạ nan đế nan bà, nễ duệ, sa hạ

Nỗ la vĩ nỗ lý duệ, sa hạ

La vĩ cật-lý đế, sa hạ

Phiến đế, tất phệ nễ phộc, bá ni duệ, sa hạ

Lãm mô nại lý duệ, ca la bá thế, cát lý-đế đa, sa hạ

A nha-noa nẵng, vĩ đà ma nễ, sa hạ

Đà đổ, ca lý duệ, sa hạ

Di già, ca lý duệ, sa hạ

Mạt la noan đế, sa hạ

Mạo địa-dựng nga nan đế duệ, sa hạ

Yết lý-ma sa đà nễ, ca dã, sa hạ

Ê ca la ma dã, sa hạ

A du nga tả lý ni duệ, sa hạ

Một-la hám-mô bá ngu trà dã, sa hạ

Tát lý-phộc ca lý-ma phộc la noa tỵ tất sử cật-đa dã, sa hạ

Tát lý-phộc một đà tỵ tam tắc-cật-lý đa dã, sa hạ

Ê ca tất-lăng nga dã, sa hạ

A tất-lăng nga dã, sa hạ

Bộ đa dã, sa hạ

A bộ đa dã, sa hạ

Tát lý-phộc nỗ cụ ba, tam ma dã, sa hạ

Ma ma, tát lý-phộc nam tả, sa hạ

Bấy giờ Thần Nhân nói Tối Thượng Ý Đà La Ni này xong, liền bảo Tỳ Khưu
Truyền Giáo rằng:” Nay ông đem Đà La Ni này vào cõi Nam Diêm Phù Đề
truyền nói nơi nơi từ tụ lạc, ấp, đất nước … trong khắp mười phương
khiến cho các chúng sinh đều được nghe biết, nên khiến Đà La Ni này
được rộng truyền lưu bố. Tại sao thế ? Vì Đà La NI này hay làm cho
chúng tăng trưởng Công Đức, hay làm cho chúng sinh trừ các khổ não, hay
ở Thế Gian trừ các tai nạn, hay khiến cho các Quỷ Thần ác ngưng diệt
tâm ác. Hay khiến cho đất nước, ấp, tụ lạc sở tại từ vua, quan với dân
… tất cả đều được an ổn khoái lạc.

Này Tỳ Khưu! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn đem Đà La Ni này
cung kính, cúng dường, thọ trì, đọc tụng liền trừ tai nạn, tăng trưởng
Công Đức thì cần phải phát tâm chí thành quy y Tam Bảo. Ở trong 7 ngày,
mỗi ngày bày biện riêng các hương hoa, thức ăn uống cúng dường Đức
Phật, Lại mỗi ngày cúng 7 vị Tăng, Lại đến giữa đêm ở gia đình của mình
thắp cây đuốc lớn dùng để chiếu rõ, trì tụng Đà La Ni này sẽ được giải
thoát hết thảy tai nạn

Tỳ Khưu! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay làm như vậy sẽ được giải thoát thân của mình

Tỳ Khưu! Nếu 14 ngày, như vậy bày biện mọi thứ hương hoa, thức ăn uống
cúng dường Phật, Tăng gấp đôi lúc trước thì hết thảy cha mẹ của người
đó cùng được giải thoát

Tỳ Khưu! Nếu ở 21 ngày hay như vậy đối với Phật Pháp Tăng nhiều gấp đôi
lúc trước, đem hương hoa, thức ăn uống cung kính cúng dường thì hết
thảy nam nữ và tất cả quyến thuộc của người đó cùng được giải thoát

Tỳ Khưu! Nếu 28 ngày tu trì như vậy gấp đôi lần trước, tinh cần chẳng
lười biếng thì tất cả người dân trong tụ lạc của người ấy cư trú đều
được giải thoát.

Tỳ Khưu! Nói tóm lại cho đến 49 ngày gấp bội hơn hẳn lần trước, cúng
dường phụng Phật Pháp Tăng thì người ấy có được Công Đức, bên trên đến
quốc vương, bên dưới đến người dân, khắp người trong đất nước đều được
giải thoát

Tỳ Khưu nên biết, nay Ta bảo ông, ông giữ Pháp này mau chóng truyền nói
khiến cho lưu bố ở phương khác, ngoài cõi này. Tại sao vậy ? Vì Pháp
này hay cho chúng sinh tiêu trừ mọi thứ khổ não, tăng trưởng mọi thứ
Công Đức

Này Tỳ Khưu! Nếu lại có người được nghe Pháp đó, biết lợi ích ấy mà
tâm chẳng cung kính. Lại nữa chẳng hay rộng vì người nói, lại chẳng hay
tự chuyên đọc tụng. Tỳ Khưu nên biết người đó vướng tội giấu Pháp,
ngang bằng với tội năm Nghịch


Tỳ Khưu! Nếu có chúng sinh được nghe Pháp đó, chẳng trái ngược với Giáo
của Ta, cúi mình tự y theo Pháp thọ trì, đọc tụng, cúng dường, cung
kính. Lại vì người khác y theo Pháp tu phước. Lại hay lưu bố rộng lợi
cho chúng sinh, Tỳ Khưu! Ngay từ xa, Ta đã biết trước, làm cho người
này đi đến núi Diệu Cao, đến chỗ ở của Người Trời, A Tu La, Càn Thát
Bà, Ca Lâu La dùng tâm lợi ích hàng phục, khuyên dụ. Vì họ nói Pháp đều
được vui vẻ, khiến nhóm Người Trời, A Tu La ngưng tâm tranh chấp, cùng
nhau cung kính. Tức cõi Diêm Phù Đề được ngưng diệt tai nạn, chẳng sinh
bệnh dịch. Các hàng Quỷ ác mỗi mỗi đều ẩn trốn, tất cả chúng sinh đều
được an vui.

Thời Thần Nhân ấy nói việc đó xong liền ẩn hình chẳng hiện. Tỳ Khưu Truyền Giáo tuân phụng truyền nói.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Đại Chúng rằng:” Ở đời quá khứ, Diệu Cát
Tường Đồng Tử ấy dùng sức phương tiện vì các chúng sinh nói Pháp như
vậy. Nay Ta vì các ông lại tuyên nói. Các ông nên chuyên tâm thọ trì,
đọc tụng. Vào đời vị lai, rộng khiến lưu bố để tiêu trừ tai nạn, tăng
ích, tốt lành

Thời A Nan Đà với các Đại Chúng nghe Đức Phật nói xong thảy đều vui vẻ, chuyên tâm thọ trì, lễ Phật rồi lui ra
Về Đầu Trang Go down
 
KINH TỐI THƯỢNG Ý
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu!-
Chuyển đến 

free countersForumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog