WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 Nghi lễ sám pháp

Go down 
Tác giảThông điệp
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3821
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Nghi lễ sám pháp   29/6/2009, 23:05Trích trong kinh nhật tụng

TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN-NGÔN:

ÁN LAM (21 LẦN)

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN-NGÔN:

ÁN , SA PHẠ BÀ PHẠ THUẬT ĐÀ, SA PHẠ ĐẠT MẠ , SA PHẠ BA PHẠ THUẬT ĐỘ HÁM (3 LẦN)

HƯƠNG THƠM GIĂNG BỦA ,

THÁNH ĐỨC TỔ TƯỞNG .

BỒ -ĐỀ TÂM RỘNG CHẲNG SUY LƯỜNG ,

TÙY CHỖ PHÓNG HÀO –QUANG

LÀNH TỐT PHI THƯỜNG .

DÂNG CÚNG PHÁP-TRUNG-VƯƠNG .NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (3 LẦN)

(Vẫn tiếp , quì niệm:)

KÍNH LẠY ĐỜI QUÁ KHỨ

CHÁNH PHÁP-MINH NHƯ-LAI

CHÍNH LÀ ĐỜI HIỆN NAY

QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT

BẬC THÀNH CÔNG-ĐỨC DIỆU

ĐỦ LÒNG ĐẠI-TỪ-BI

NƠI TRONG MỘT THÂN TÂM

HIỆN RA NGÀN TAY MẮT

SOI THẤY KHẮP PHÁP-GIỚI

HỘ TRÌ CÁC CHÚNG SANH

KHIẾN PHÁT LÒNG ĐẠO SÂU

DẠY TRÌ CHÚ VIÊN MÃN

CHO XA LÌA ĐƯỜNG ÁC

ĐƯỢC SANH TRƯỚC NHƯ LAỊ

NHỮNG TỘI NẶNG VÔ GIÁN

CÙNG BỊNH ÁC LÂM THA6N

KHỔ NỔI CỨU VỚT ĐƯỢC

CŨNG ĐỀU KHIẾN TIÊU TRỪ

CÁC TAM -MUỘI , BIỆN –TÀI

SỰ MONG CẦU HIỆN TẠI

ĐỀU CHO ĐƯỢC THÀNH TỰU

QUYẾT ĐỊNH CHẲNG NGHI SAI

KHIẾN MAU ĐƯỢC BA THỪA

VÀ SỚM LÊN QUẢ PHẬT .

SỨC OAI THẦN, CÔNG ĐỨC

KHEN NGỢI CHẲNG HAY CÙNG !

CHO NÊN CON MỘT LÒNG

QUY MẠNG VÀ ĐẢNH LỄ

(Đứng lên xướng lễ)
NHỨT TÂM ĐẢNH LỄ

(Câu này thông các câu lễ sau, Đều xướng ở đầu câu )
 1. BỔN-SƯ THÍCH –CA MÂU-NI , THẾ -TÔN (1 LẠY)
 2. TÂY-PHƯƠNG CỰC-lẠC THẾ-GIỚI , A-DI-ĐÀ THẾ-TÔN (1 LẠY)
 3. QUÁ -KHỨ VÔ-LƯỢNG ỨC KIẾP , THIÊN-QUANG VƯƠNG-TINH-TRỤ THẾ-TÔN (1 LẠY)
 4. QUÁ-KHỨ CỬU-THẬP CỬU-ỨC, CĂN-GIÀ-SA CHƯ -PHẬT THẾ TÔN (1 LẠY)
 5. QUÁ -KHỨ VÔ -LƯỢNG KIẾP , CHÁNH-PHÁP-MINH THẾ -TÔN
  (1 LẠY)
 6. THẬP PHƯƠNG NHỨT THẾ CHƯ PHẬT THẾ-TÔN (1 LẠY)
 7. HIỀN -KIẾP THIÊN PHẬT, TAM THẾ NHỨT THẾ CHƯ PHẬT THẾ-TÔN (1 LẠY)
 8. QUẢNG-ĐẠI-VIÊN-MÃN-VÔ-NGẠI-ĐẠI-BI TÂM ĐÀ-RA-NI THẦN DIỆU CHƯƠNG –CÚ . (xưng , lễ 3 lần)
 9. QUÁN-ÂM SỞ THUYẾT CHƯ ĐÀ-RA-NI , CẬP THẬP PHƯƠNG TAM THẾ NHỨT THẾ TÔN PHÁP (1 LẠY)
 10. THIÊN -THỦ THIÊN-NHÃN, ĐẠI-TỪ ĐẠI –BI QUÁN-THẾ-ÂM TỰ TẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (xưng , lễ 3 lần)
 11. ĐAỊ -THẾ-CHI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (1 LẠY)
 12. TỔNG-TRÌ-VƯƠNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (1 LẠY)
 13. NHỰT-QUANG BỒ-TÁT , NGUYỆT-QUANG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT
  (1 LẠY)
 14. BA?O-VƯƠNG BỒ-TÁT, DƯỢC-VƯƠNG BỒ-TÁT , DƯỢC-THƯỢNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (1 LẠY)
 15. HOA-NGHIÊM BỒ-TÁT , ĐẠI-TRANG-NGHIÊM BỒ-TÁT , BẢO-TẠNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (1 LẠY)
 16. ĐỨC-TẠNG BỒ -TÁT, KIM-CANG-TẠNG BỒ-TÁT, HƯ-KHÔNG-TẠNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (1 LẠY)
 17. DI-LẶC BỒ-TÁT , PHỔ -HIỀN BỒ-TÁT , VĂN THÙ-SƯ-LỢI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT (1 LẠY)
 18. THẬP-PHƯƠNG TAM -THẾ NHỨT-THẾ BỒ-TÁT MA-HA-TÁT
  (1 LẠY)
 19. MA-HA-CA-DIẾP TÔN-GIẢ, VÔ-LƯƠNG VÔ-SỐ ĐẠI-THÁNH VĂN –TĂNG (1 LẠY)
 20. XIỂN-THIÊN –THAI GIÁO-QUÁN , TỨ MINH TÔN GIẢ , PHÁP-TRÍ ĐẠI SƯ (1 LẠY)
 21. NHỨT
  TÂM ĐẠI VỊ : THIỆN-TRA PHẠM-MẠ CÙ-BÀ-DÀ THIÊN-TỬ , HỘ-THẾ TỨ-VƯƠNG,
  THIÊN-LONG BÁT -BỘ, ĐỒNG -MỤC THIÊN-NỮ , HƯ-KHÔNG THẦN , GIANG -HẢI
  THẦN, TUYỀN-NGUYÊN THẦN, HÀ-CHIẾU THẦN , DƯỢC-THẢO THỌ-LÂM THẦN,
  XÁ-TRẠCH THẦN , THUỶ THẦN, HỎA THẦN, PHONG THẦN, THỔ THẦN, SƠN THẦN ,
  THẠCH THẦN , CUNG-ĐIỆN THẦN , TỊNH-THỦ-hỘ TRÌ CHÚ NHỨT THẾ THIÊN , LONG
  , QUỈ , THẦN , CẬP CÁC QUYẾN THUỘC , ĐẢNH LỄ TAM BẢO (1 LẠY )
  (Lễ xong, đứng lên chắp tay tụng : )KINH NÓI :-NẾU
CÓ VỊ TỲ-KHƯU , TỲ-KHƯU-NI, ƯU-BÀ-TẮC, ƯU-BÀ-DI HAY ĐỒNG NAM ĐỒNG NỮ
NÀO MUỐN TỤNG TRÌ CHÚ NÀY, TRƯỚC TIÊN PHẢI PHÁT TÂM TỪ -BI ĐỐI VỚI
CHÚNG SANH VÀ SAU ĐÂY THEO TÔI MÀ PHÁT NGUYỆN :-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON MAU BIẾT TẤT CẢ PHÁP.

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON SỚM ĐƯỢC MẮT TRÍ -HUỆ

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON MAU ĐỘ CÁC CHÚNG SANH

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON SỚM ĐƯỢC PHƯƠNG TIỆN KHÉO

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON MAU LÊN THUYỀN BÁT -NHÃ

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON SỚM ĐƯỢC QUA BIỂN KHỔ

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON MAU ĐƯỢC ĐẠO GIỚI ĐỊNH

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON SỚM LÊN NON NIẾT BÀN

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON MAU VỀ NHÀ VÔ VI

-NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM

-NGUYỆN CON SỚM ĐỒNG TÂM PHÁP TÁNH

-NẾU CON HƯỚNG VỀ NƠI NON ĐAO

-NON ĐAO TỨC THỜI LIỀN SỤP ĐỔ

-NẾU CON HƯƠ”NG VỀ LỬA , NƯỚC SÔI

-NƯỚC SÔI , LỬA CHÁY TỰ KHÔ TẮT

-NẾU CON HƯỚNG VỀ CÕI ĐỊA NGỤC

-ĐỊA NGỤC LIỀN MAU TỰ TIÊU TAN

-NẾU CON HƯỚNG VỀ LOÀI NGẠ QUỈ

-NGẠ QUỈ LIỀN ĐƯỢC TỰ NO ĐỦ

-NẾU CON HƯỚNG VỀ CHÚNG TU-LA

-TU-LA TÂM ÁC TỰ ĐIỀU PHỤC

-NẾU CON HƯỚNG VỀ CÁC SÚC SANH

-SÚC SANH TỰ ĐƯỢC TRÍ HUỆ LỚN ,(Chí tâm niệm:)NAM MÔ QUÁN -THẾ-ÂM BỒ-TÁT (10 LẦN)NAM MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT (10 LẦN)

(Tụng tiếp:)QUÁN-THẾ
-ÂM BỒ-TÁT LẠI BẠCH PHẬT : -BẠCH ĐỨC THẾ TÔN ! NẾU CHÚNG SANH NÀO TỤNG
TRÌ THẦN CHÚ ĐẠI BI, MÀ CÒN BỊ ĐỌA VÀO BA ĐƯỜNG ÁC , TÔI THỀ KHÔNG
THÀNH CHÁNH GIÁC . TỤNG TRÌ THẦN CHÚ ĐẠI BI, NẾU KHÔNG ĐƯỢC SANH VỀ CÁC
CÕI PHẬT, TÔI THỀ KHÔNG THÀNH CHÁNH GIÁC . TỤNG TRÌ THẦN CHÚ ĐẠI BI ,
NẾU KHÔNG ĐƯỢC VÔ LƯỢNG TAM MUỘI BIỆN TÀI , TÔI THỀ KHÔNG THÀNH CHÁNH
GIÁC. TỤNG TRÌ THẦN CHÚ ĐẠI BI , TẤT CẢ SỰ MONG CẦU TRONG ĐỜI HIỆN TẠI
, NẾU KHÔNG ĐƯỢC VỪA Ý , THÌ CHÚ NÀY KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẠI –BI –TÂM
ĐÀ-RA-NI ......KHI
ĐỨC QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT NÓI LỜI ẤY RỒI , LIỀN Ở TRƯỚC CHÚNG HỘI , CHẤP
TAY ĐỨNG THẲNG , ĐỐI VỚI CHÚNG SANH KHỞI LÒNG TỪ BI , NỞ MẶT MĨM CƯỜI ,
NÓI CHƯƠNG CÚ MẦU NHIỆM : QUẢNG-ĐẠI VIÊN-MÃN VÔ-NGẠI ĐẠI –BI-TÂM
ĐÀ-RA-NI rằng:
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3821
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Nghi lễ sám pháp   29/6/2009, 23:07

Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô
kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô
ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế,
thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a
tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát
điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát
bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô
độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra
da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra
sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô
lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ
bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta
bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da
ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba
đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị
thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô
kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.


Bồ -Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu
phen biến động , trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác , mười phương chư
Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc, tất cả
chúng hội đều được chứng quạ Hoặc có vị chứng quả Tu-Đà-Hoàn, hoặc có
vị chứng quả Tư-Đà-Hàm , hoặc có vị chứng quả Tu-Đà-Hàm , hoặc có vị
chứng quả A-Na-Hàm hoặc có vị chứng quả A-La-Hán , hoặc có vị chứng quả
Sơ-Địa , Nhị-Địa , Tam-Địa , Tứ-Địa , Ngũ-Địa cho đên Thập-Địa . Vô
lượng chúng sanh phát lòng bồ đề .

(Trong đoạn tung chú Đại-Bi , tuỳ sức tụng 7 biến, hoặc 21 biến , tụng xong quì xuống sám hối)CHÍ TÂM SÁM HỐI :

ĐỆ TỬ . . . . .CÙNG PHÁP GIỚI CHÚNG SANH , HIỆN TIỀN MỘT TÂM , VẪN ĐỦ
NGÀN PHÁP , ĐỀU CÓ SỨC THẦN , CÙNG VỚI TRÍ SÁNG, TRÊN SÁNH CHƯ PHẬT ,
DƯỚI ĐỒNG MUÔN LOÀI . BỞI NIỆM VÔ MINH , CHE ÁNH SÁNG KIA , NÊN ĐỐI
CẢNH HÔN MÊ , KHỞI LÒNG CHẤP NHIỄM, NƠI PHÁP BÌNH ĐẲNG , SANH TƯỞNG NGÃ
NHƠN . LẠI DO ÁI KIẾN LÀM GỐC , THÂN, MIỆNG LÀM DUYÊN , TRONG NẼO LUÂN
HỒI , GÂY NÊN ĐỦ TỘI : THẬP ÁC NGŨ NGHỊCH, BÁNG PHÁP BÁNG NGƯỜI , PHÁ
GIỚI PHẠM TRAI, HỦY HOẠI CHÙA THÁP , TRỘM CỦA TĂNG KỲ, LÀM NHƠ TỊNH
HẠNH , XÂM TỔN THƯỜNG TRỤ , ĐỒ VẬT THỨC ĂN . DÙ NGÀN PHẬT RA ĐỜI , KHÓ
BỀ SÁM HỐI . NHỮNG TỘI NHƯ THẾ, KHÔNG LƯỜNG KHÔNG NGẰN , KHI BỎ BÁU
THÂN , ƯNG ĐỌA TAM ĐỒ, CHỊU VÔ LƯỢNG KHỔ .LẠI
TRONG ĐỜI NÀY , DO TÚC , HIỆN NGHIỆP , HOẶC BỊ LỬA PHIỀN THIÊU ĐỐT ,
TẬT BỊNH VÂY QUANH , DUYÊN NGOÀI BỨC BÁCH , MA NGOẠI QUẤY NHIỄU, CHƯỚNG
NGĂN ĐẠO PHÁP , KHÓ NỔI TIẾN TU .

MAY
GẶP THẦN CHÚ, VIÊN MÃN ĐẠI BI (XÁ) , CÓ THỂ MAU TRỪ NHỮNG TỘI NHƯ THẾ ,
CHO NÊN NAY CON, HẾT LÒNG TỤNG TRÌ . CON NGUYỆN NƯƠNG VỀ, QUÁN-ÂM
BỒ-TÁT , MƯỜI PHƯƠNG ĐẠO SƯ (XÁ), PHÁT LÒNG BỒ ĐỀ, TU HẠNH CHÂN NGÔN ,
CÙNG VỚI CHÚNG SANH , TỎ BÀY CÁC TỘI , CẦU XIN SÁM HỐI , NGUYỆN ĐỀU
TIÊU TRỪ .NGUYỆN
ĐẤNG ĐẠI BI, QUÁN ÂM BỒ TÁT , NGÀN TAY NÂNG ĐỠ, NGÀN MẮT CHIẾU SOI ,
KHIẾN CHO CHÚNG CON , DUYÊN CHƯỚNG TRONG NGOÀI , THẢY ĐỀU HẾT SẠCH ,
MÌNH NGƯỜI HẠNH NGUYỆN , CÙNG ĐƯỢC VINH THÀNH , MỞ TÁNH BẢN TRI , DẸP
TRỪ MA NGOẠI , BA NGHIỆP SIÊNG CẦN , TU NHÂN TỊNH ĐỘ .NGUYỆN
CHO CHÚNG CON , KHI BỎ THÂN NÀY, KH^NG VÀO ĐƯỜNG ÁC , QUYẾT ĐƯỢC SANH
VỀ, THẾ GIỚI CỰC LẠC , CỦA PHẬT DI-ĐÀ, RỒI ĐƯỢC THỪA SỰ , ĐẠI –BI QUÁN
–ÂM, ĐỦ CÁC TỔNG TRÌ RỘNG ĐỘ QUẦN PHẨM , ĐỒNG THOÁT KHỔ LUÂN , ĐỀU
THÀNH PHẬT ĐẠO .(Đứng lên xướng:)ĐỆ TỬ SÁM HỐI , PHÁT NGUYỆN RỒI , XIN QUI MẠNG ĐẢNH LỄ TAM BẢO(Lễ 1 lạy , rồi tiếp qua niệm Phật )
Về Đầu Trang Go down
ommanipamehumPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 7
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3169
Tham gia : 29/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nghi lễ sám pháp   29/6/2009, 23:29

Cong duc vo luong cho nguoi load bai.

Thanh that cam on 123456789.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Nghi lễ sám pháp   

Về Đầu Trang Go down
 
Nghi lễ sám pháp
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thủ tục ra vào cảng
» Kháng nghị hàng hải?
» Thông báo khẩn làm Hộ chiếu và sổ thuyền viên
» Viết “Kháng nghị hàng hải” ra sao – Sea Protest hay Note of Protest?
» Kiến thức cho phó 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs