WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 KIẾM TIÊN (ST)

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486835
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: KIẾM TIÊN (ST)   13/9/2009, 17:57

Kiếm Tiên là do thuật luyện Đơn tu Tiên của Đạo Gia đem Nội Đơn
hóa thành Khí , sau đó hóa Khí trở thành Kiếm , nên được gọi
là Kiếm Tiên . Bên Tàu , Kiếm Tiên có hai môn phái , đó là Nam
Kiếm Môn và Bắc Kiếm Môn . Sự tu luyện của Nam Bắc Kiếm Môn
trên căn bàn là giống nhau , chỉ có chổ khác nhau là Nam Kiếm
Môn luyện Chưởng Trung Kiêm , khi phóng Kiếm Khí từ trong tay
phóng ra ; còn Bắc Kiếm Môn luyện Phục Trung Kiếm , khi phóng
Kiếm Khí phóng từ mủi và miệng ; Do đó , bất kể là phóng
Kiếm khí từ tay hay miệng ; nhưng trên căn bản đều dùng tinh hoa
của con người là Tinh – Khí – Thần kết hợp để luyện thành
Nguyên Quang , Khi Kiếm Tiên phóng khí có thể phóng ra từ miệng
một luồng bạch quang , được xử dụng như Kiếm Khí có thể cách
không cắt đầu cọp và có công năng xuyên sơn phá thạch . Nhà
Đạo Gia có thể hợp nhất thân mình và Kiếm Khí để hóa thành
một đạo hào quang bay lượn trên không .
Khi
đã luyện thành Kiếm Khí , người xử dụng có thể làm thương
tổn kẻ ác một cách vô hình , giai đoạn nầy là hành giả chỉ
mới luyện thành Thần Kiếm , giai đoạn kế tiếp hành giả phải
thu nhiếp ánh sáng , luyện Thần để có được Huệ Kiếm Nguyên
Thần ; Sau đó hành giả còn phải luyện Hoàn Hư Hợp Đạo để có
thể trở thành Phi Kiếm Thần Du được .
Các loại Kiếm Tiên : Thủ Trung Kiêm – Phục Trung Kiêm – Thần Kiếm – Huệ Kiếm – Phi Kiếm .
Do
đó , trước tiên hành giả phải tựu Khí , tựu Quang để luyện
Ánh Sáng , sau đó lấy Hư Vô mà luyện Nguyên Thần , để từ đó
có thể xử dụng Kiếm Quang một cách ung dung tự tại .
Môn phái Kiếm Tiên kể trên được lưu truyền từ thời Tống bên Tàu .
KIẾM TIÊN NGŨ KIẾM

THUỘC
ĐỊA TẠNG MÔN KIẾM PHÁP

Của Kim Kiều Giác thời Đường bên Tàu .

Ngũ Kiếm là :
Khí Kiếm - Quang Kiếm - Sắc Kiếm – Kim Kiếm – Vô Kiếm

Khí
Kiếm là do Khí hình thành , đó là bước đầu của Kiếm Tiên ,
vì lực còn yếu nên chỉ có thể phòng thân và giúp cơ thể
mạnh khõe chống lại sự xâm nhập của bệnh tật .
Quang
Kiếm được hình thành trên cơ sở của Khí Kiếm phối hợp với
sự vận dụng Linh Quang . Đây là Linh Tánh mới phát khởi , thần
thông pháp lực bắt đầu manh nha ; Loại Quang Kiếm nầy có thể
phát thu tự tại , có thể biến hóa dài ngắn , to nhỏ , lúc
vận dụng như Kiếm Hình , lúc thu lại như hạt đạn nhỏ gọi là
Viên Kiếm , cất giử tại đơn điền . Khi hành giả luyện thành
công được Quang Kiếm , là bắt đầu có tư cách sơ khởi lên cấp
bậc đầu tiên của Kiếm Tiên .
Sắc
Kiếm thuộc vào hàng trung cấp của Kiếm Tiên ; khi luyện thành
lúc phóng kiếm hào quang lấp loáng muôn màu , có thể vượt
thiên lý và có thể mang tải thông tin ; giúp hành giả mở thiên
nhản , thấy được sự biến hóa vi diệu của thiên địa vạn vật ;
khi ngoại giới có sự biến động , là tâm hành giả sẻ thu nhận
được ngay ; bởi vì lúc đó vạn sự vạn vật như tương ứng trong
tâm hành giả , biến hóa tự tri , ứng biến tùy tâm vậy .
Kim
Kiếm là Kiếm của Đại La Kim Tiên , trên cơ bản của Sắc Kiếm ,
thông qua hợp tâm luyện tính , thu nhiếp thiện duyên của tâm địa
và thiên tính mà thành . Pháp lực của Kim Kiếm rất cao cường
, có thể biến đổi , gây ảnh hưởng và cải thiện mật mả và
qui luật của vũ trụ thiên nhiên ; nhưng Kim Kiếm chưa có khả
năng hợp nhất với đại đạo và lực của vũ trụ thiên nhiên .

Kiếm là bước đại thành của Kiếm Tiên ; khi luyện thành Kiếm
Tiên thì qui tựu được tam tài Thiên - Địa – Nhân ; hợp với thiên
nhiên ; Vô Kiếm có đầy đủ Pháp Lực – Linh Diệu và Thần Thông ;
nên Vô Kiếm có thể trở nên vô hình , vô tích , vô tướng ; người
không thể thấy , quỷ thần không thể biết , biến hóa vô cùng .
Vô Kiếm thuộc về vô lậu thần thông của hàng thượng thừa Kiếm
Tiên , hành giả có thể hợp với thiên nhiên , hợp nhất vưới
đại đạo , thông hư không , trùm pháp giới ; đạt đến cảnh giới
ung dung tự tại vậy .
TUYỆT KỶ CỦA KIẾM TIÊN

Kiếm của Kiếm Tiên không phải loại kiếm làm bằng kim loại giết người sắc bén của người thường .
Kiếm
của Kiếm Tiên là loại Kiếm tinh chế nhất trong tất cả các
loại kiếm , dùng Thiên Tính của trời và Tâm Địa của Tiên , để
tựu khí luyện Kiếm cho đến phát Quang , từ phát Quang luyệnt
thành Sắc , từ Sắc trở thành Kim và từ Kim luyện thành Vô ,
mà hợp với tự nhiên . Khi luyện thành công , Tâm và Kiếm của
hành giả có thể hợp nhất ; biến hóa tại tâm , vãng laitự ý
; Kiếm có tánh linh , tâm tưởng đến đâu , thì Kiếm bay đến đó
; trong một nhấp nháy có thể bay từ nam cực qua bắc cực ,
nhanh như điện chớp . Phi kiếm có thể diệt bạo trừ yêu tà ,
và có thể mang và truyền tải thông tin của hành giả đến nơi
nào mà hành giả muốn ; Khi hành giả phóng kiếm , chỉ cần suy
nghỉ trong tâm những điều muốn nói hay những hình ảnh gì đó ,
yếm vào trong kiếm mà phóng đến người nhận , dù cách xa muôn
dặm cũng có thể đến nơi và hiện ra rỏ ràng trong tâm người
nhận những điều hành giả muốn gởi . Do đó , Kiếm Tiên có thể
vô hình vô tướng vận công phóng kiếm để tiêu diệt tạp niệm
cùng tà tâm và tham dục của con người .
Kiếm do người luyện mà thành ; Người nhờ luyện được Kiếm mà trở thành Tiên .
THÂN KIẾM VÀ TÂM KIẾM

Thân Kiếm là vật hửu hình , Tâm Kiếm là vật vô hình ; Thân Kiếm hửu Vi , Tâm Kiếm Vô Vi .
Người
luyện kiếm , thu nhiếp thân thể , để đi vào thế giới của Tâm ;
dùng Tâm Nhản để quán sát thế giới và vạn vật ; luyện đến
một giai đoạn nào đó , hành giả sẻ thể hội được Linh Tính
Bản Nguyên của mình , từ đó mà luyện được Linh Kiếm vậy .
Tâm Kiếm : Kiếm tức Tâm , Tâm tức Kiếm , lấy Tâm dùng Kiếm thì vạn vật đều là Kiếm .
Kiếm
ở trong Tâm , không thấy hình , không thấy bóng . Khi Kiếm nằm
trong tay , phóng phát như điện , vô hình vô tích khiến cho
người ngoài không thể phòng ngự được .
Tâm Kiếm có thể vượt khỏi sự giới hạn của Thân Kiếm , và có thể tung hành trong không gian diệu hữu .
Thân
Kiếm là vật sở dụng của Tâm Kiếm , lấy Thân làm Kiếm , vận
hành chân khí , phóng phát toàn thân hoặc vận dụng chân khí
xuống tay , từ tay bắt ấn Kiếm , Kiếm Ấn khi đánh ra , như một
thanh kiếm sắc bén , đều nằm dưới sự xử dụng của tâm .
Thân
người là nơi ngụ của Tâm ; Tâm là Linh Thể của Thân ; Do Đó ,
khi hành giả đả hợp nhất được Thân Kiếm và Tâm Kiếm , từ đó
tinh tấn tu luyện sẻ đạt đến cảnh giới thượng thừa của Kiếm
Tiên vậy .
KIẾM PHÙ VÀ KIẾM CHÚ

Kiếm
Phù là Ấn Chứng của người xử dụng kiếm ; Kiếm Chú là Chỉ
Lệnh của người xử dụng kiếm . Khi Kiếm được luyện thành công
, hành giả thường sở đắc luôn nhất Phù và Nhất Chú ; Để khi
xử dụng kiếm hành giả vẻ chử Bùa nầy lên giấy rồi đốt đi ,
hay niệm một câu chú thì kiếm sẻ phóng đi , tùy tâm sở dục .
Bùa là hình của Tâm , dùng để phóng xuất lực của tâm ý ; còn Chú là Linh Ngử lực của Tâm được phóng xuất .
Khi
luyện kiếm ở trình độ sơ cấp , thì chưa có thể sở đắc được
chử Bùa Chú nầy . Việc sở đắc Bùa Chú nầy ở mổi người mổi
khác ; vì khi mổi người luyện tập đến một giai đoạn nhất
định nào đó , thì tư nhiên sẻ có được Tâm Phù và Thần Chú
của riêng mình . Nhờ trong lúc luyện kiếm , trong thiền định
sẻ tìm ra được Tâm Phù và Chú ngử của riêng mình xử dụng mà
thôi , nên dù có truyền lại cho người khác cũng vô dụng và
không có công hiệu . Do đó , Tâm Phù và Thần chú chỉ có thể
thông qua sức lực của bản thân và được chứng ngộ từ trong tâm
của tự bản thân , thì Tâm Phù và Thần chú nầy mới có hiệu
nghiệm .
SÁT NHÂN KIẾM VÀ HOẠT NHÂN KIẾM

Kiếm
có thể dùng để giết người và kiếm có thể cứu người ; tức
kiếm có thể cứu người và cứu ta và kiếm có thể giết người
và giết ta ; tất cả đều do sự vận dụng của tâm địa của
người xử dụng kiếm .
Tất cả
các pháp thuật trong thiên hạ đề có chổ tương thông với nhau ;
thuật giết người cũng là thuật cứu sống người ; Kiếm giết
người cũng là kiếm cứu sống người .
Sát
nhân kiếm có thể giết người , là do tâm địa sát nhân tham dục
vọng tưởng chủ động ẩn ở phía sau xử dụng ; Hoạt Nhân Kiếm
có thể cứu người , là do tâm địa tinh khiết thuần lương tiềm
tàng bên trong chi phối .
Sát
Nhân Kiếm , Hoạt Nhân Kiếm đều là kiếm của Tâm xử dụng . Do
đó , sát nhân hay cứu người đều là cái dục phát nguyên từ Tâm
của hành giả . Chỉ khi nào tâm của hành giả đi vào cỏi giới
thanh tịnh vô vi , thì lúc đó kiếm mới có thể siêu xuất vượt
khỏi cảnh sát nhân và cứu nhân , mà tung hoành tự tại trong
hợp với đạo đức tự nhiên nhi nhiên của thiên địa .
Có
được một thanh kiếm toàn quyền sanh sát dưới sự xử dụng của
tâm , cùng hợp tính đạo đức tự tại của kiếm , lúc đó hành
giả có thể vượt lên khỏi vạn vật rồi vậy .
Người
luyện kiếm , hảy luyện cho mình một thanh kiếm cứu người , nó
một thanh tâm tâm kiếm ung dung tự tại khả quí đấy .
LINH KIẾM

Kiếm
là do người nắm , chỉ có người vô uý , kiếm mới vô úy ; chỉ
có người trung trực , kiếm mới trung trực ; chỉ có tâm tà thì
kiếm mới tà .
Chỉ có cảnh
giới tâm địa vượt khỏi sanh tử , vạn sự vô ngại , thì kiếm
mới có linh hồn ; dùng tánh linh của kiếm để phù trợ chính
nghĩa , tiêu trừ tà ác , thì mới xứng đáng là thiên hạ vô
địch .
Hảy tôn kiếm như Tiên ,
như Phật , như Tâm của ta , thì kiếm và ta hòa cùng nhất thể ,
thì âm thanh của kiếm là sự thố lộ linh ngử của tâm hồn ;
nếu làm được như thế trong khi luyện kiếm , thì kiếm sẻ có
được linh hồn tiềm ẩn trong đó vậy .
Khi
kiếm có sanh mạng , thì sẻ có linh hồn , thì sẻ phát sanh
trí huệ ; khi đả ttrở thành một thanh kiếm trí huệ , thì nó
có khả năng chặt đứt tất cả phiền nảo , tham ô và ái dục ,
thì đây thực là một thanh thuần dương chi kiếm .
Khi dùng pháp lực của kiếm vào việc thiện , đó là tánh linh của kiếm và là hào quang của kiếm .
Khi dùng pháp lực của kiếm vào việc ác , thì đó là sự cong vại và ô uế của kiếm .
Nếu
đem tình thương yêu bác ái lồng vào trong kiếm , khi đem xử
dụng ở một nơi nào , thì một sanh mạng sẻ được sanh ra từ nơi
đó ; đó là một thanh Ái Kiếm .
Nếu
đem tình yêu lồng vào trong kiếm , khi đem xử dụng ở một nơi
nào , thì nơi đó sẻ có linh quang ; đó là một thanh Tình Kiếm
.
Sự linh diệu của kiếm phát
xuất từ trong định , kiếm tâm luôn trau luyện từ trong thanh
tịnh vô vi , chỉ cần trong tâm vận lên thanh linh kiếm của tâm
tự tại nầy , thì mới có thể vượt qua tâm hải và hình tướng
của vạn vật .
Hành giả , hảy
luyện cho mình một thanh kiếm vô tâm vượt lên khỏi tất cả ,
thì nó mới thật là một thanh linh kiếm vậy .Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo ,
mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư .
Tất
cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân
người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .
ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

Biên soạn

http://www.huyenbihoc.com

( Bài trên được trích lại từ

SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở

http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)
Về Đầu Trang Go down
 
KIẾM TIÊN (ST)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Võ Thuật, Y Thuật-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs