WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 PHẬT NÓI KINH ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486838
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: PHẬT NÓI KINH ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ   19/9/2009, 15:47

Mật Tạng Bộ 2_ No.987 (Tr.479_ Tr.481)
PHẬT NÓI KINH
ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ
_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Tần

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ


Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tỳ Kheo Tăng

Nam mô bảy Phật Đẳng Chánh
Giác


Nam mô Bích Chi Phật

Nam mô chư A La Hán

Nam mô tất cả Bồ Tát của
hàng
Di Lặc

Nam mô chư A Na Hàm

Nam mô Tư Đà Hàm

Nam mô Tu Đà Hoàn

Nam mô Thế Gian Chánh
Tín Hướng Giả


Con lễ Thánh Chúng ấy
xong, muốn nói Kinh
Đại Khổng Tước Vương Chú.

Nguyện như ý thành tựu tốt lành

_Các hàng Quỷ Thần hãy
nghe cho rõ. Hoặc ở hư không, trên bờ dưới nước.


Trời, Rồng, A Tu La, Ma Lâu Đa, Ca Lâu La, Càn Thát Bà, Khẩn Na La,
Ma Hầu La


Già, Dạ Xoa, La Sát, Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già, Phù Đà, Cưu Bàn Trà, Phú
Đan Na, Yết


Tra Phú Đan Na, Càn Đà, Ôn Ma Đà, Xa Gia, A Bát Ma La, Uất Đa La
Già…. hãy


nghe Ta nói

_Quỷ Thần ăn các thứ,
Hấp Khí Quỷ, Thực Thạch Mật Quỷ, Thực Huyết Quỷ,


Thực Tủy Quỷ, Thực Nhục Quỷ, Thực Chi Quỷ, Thực Thai Quỷ, Thực Mạng
Quỷ,


Thực Lực Quỷ, Thực Phát Quỷ, Thực Hoa Quỷ, Thực Thanh Quỷ, Thực Khí
Quỷ,


Thực Ác Tâm Quỷ, Thực Âm Mưu Tâm Quỷ, Hại Tâm Quỷ, Hảo Đoạt Tha Mạng

chư Quỷ Thần…. hãy nghe Ta nói Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú này. Nay ban

cho hương, hoa, đồ ăn uống… Các ngươi hãy nhận lấy.

Hại tâm ác của ngươi,
hại tâm âm mưu… đi đến ăn hơi thơm. Loài có tâm Từ,


tâm Thiện, tin Phật, tin Pháp, tin Tỳ Kheo Tăng…. hãy nghe Ta nói.

_Mười bốn nữ La Sát: Một
Hắc Ám, hai là Tác Hắc Ám, ba là Cưu Bàn

Trà, bốn
Bạch Cụ, năm là Hoa Nhãn, sáu là Thủ Tử, bảy là Thủ Phát, tám là Tác

Hoàng, chín
Thuỳ Hạ, mười là Cực Thuỳ Hạ, mười một là Tý Tiện,
mười hai là

Diêm La Sứ, mười ba là Diêm La
La Sát
, mười bốn là Khám Quỷ . Các
ngươi nhận


hương, hoa, đồ ăn uống của Ta, thời hãy ủng hộ cho Ta (họ tên…) với
các quyến


thuộc, khiến cho câu Chú của Ta như ý thành tựu tốt lành

Tôi nghe như vậy. Một thời
Đức Phật trụ ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn


Cấp Cô Độc. Khi ấy, trong vườn có một Tỳ Kheo nhỏ tuổi tên là Cát Tường xuất
gia


chưa lâu, vì Tăng mà nấu nước, chẻ củi. Thời có một cái cây lạ, bên
dưới có một con

rắn đen bò đến, cắn ngón chân của Tỳ Kheo, khiến bị mê man té xuống
đất, mắt trợn
ngược, sùi bọt mép

Lúc đó, Trưởng Lão A Nan thấy
tỳ kheo Cát Tường bị đau đớn nên rất hoảng
sợ, liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu mặt sát đất, làm lễ xong rồi bạch
Phật rằng:”Thế
Tôn ! Trong nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc có vị tân
học tỳ kheo
tên là Cát Tường vì Tăng mà chẻ củi, nấu nước. Dưới gốc cây lạ có
một con rắn đen
bò ra cắn ngón chân phải của tỳ kheo, khiến bị mê man man té xuống
đất, mắt trợn
gược, sùi bọt mép… Làm sao mà trị khỏi?”

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan:”Ông trì Như Lai Đại Khổng Tước Vương
Chú
Kinh ủng hộ Tỳ Kheo Cát Tường và kết Giới kết Chú , khiến cho chất độc chẳng thể
gây hại, dao gậy chẳng thể chạm đến, mọi Hoạn đều trừ
Hoặc Trời làm, hoặc Rồng làm, hoặc Ma Lâu Đa La làm, hoặc Ca Lâu La làm,
hoặc Càn Thát Bà làm, hoặc Khẩn Na La làm, hoặc Ma Hầu La Già làm,
hoặc Dạ Xoa
làm, hoặc La Sát làm, hoặc Ngạ Quỷ làm, hoặc Tỳ Xá Già làm, hoặc
Phù Đà làm,
hoặc Cưu Bàn Trà làm, hoặc Phú Đan Na làm, hoặc Hắc Phú Đan Na làm,
hoặc Càn
Đà làm, hoặc Ôn Ma La làm, hoặc Vi Xa Gia làm, hoặc A Bát Ma La làm,
hoặc Uất
Đa Già làm, hoặc Cát Già làm, hoặc Yết Ma Na làm, hoặc Khư Khu Đà
làm, hoặc Xí
Lan Na làm, hoặc Tỳ Đa Tra làm, hoặc Chi Ma làm, hoặc Tỳ Sa Ca làm…
Hoặc ăn Phi Pháp, nôn mửa Phi Pháp, ảnh Phi Pháp, nhìn Phi Pháp, cử động Phi Pháp, vượt Phi Pháp, tiếp chạm Phi Pháp
Hoặc có bệnh nóng sốt: một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng… một ngày, một khoảng thời gian phát bệnh một lần.
Hoặc Quỷ Thần gây bệnh nóng sốt, bệnh phong, bệnh lửa, bệnh nước, Hoắc Loạn nhiệt.
Hoặc đau nửa thân, đau đầu, đau mắt, đau mặt, đau cằm, đau cổ họng, đau gáy, đau tai, đau răng, đau miệng, đau timđau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau trán, đau vùng kín, đau bắp đùi, đau bắp tay, đau bàn tay, đau bàn chân, đau chi tiết … tất cả các bệnh đau nhức đều khiến trừ khỏi. Ủng hộ cho tôi (họ tên…)
Liền nói Kệ Chú là:

Ngày an đêm an

Khoảng giữa thường an
Ngày đêm an ổn
Chư Phật gia hộ.
Liền nói Chú là:Y trĩ, bỉ trĩ, cát trĩ, hất trĩ, bà trĩ, ni trĩ, a trĩ, già trĩ, đậu gia trĩ, a trĩ, bàn cầu trĩ , bà tu ti, xá chi nị, a lâu ha nị, bà lâu ha nị, ô lâu ha nị
Y lệ, di lệ, đế lệ, đế lệ, di lệ, đế lệ, đầu lệ, đầu đầu lệ
Y trí, di trí, tỳ liệp địa, tỳ ma lợi, hưu lâu, hưu lâu
A xá bà khế già trĩ, ma-ha già trĩ, bà chỉ, na chỉ chỉ
Cú lâu, cú lâu, đa phá lậu, cứ lâu, cứ lâu
Độ sa đàm bà, độ đàm bà, đậu ma đàm bà, cồ na gia, bỉ la gia
Hề du, hề du, hề lợi, hề lợi, di lợi, di lợi, để lợi, để lợi
Châu lậu, châu lậu
Mậu hống, mậu hống, mậu hống, mậu hống
Mậu lậu, mậu lậu, mậu lậu, mậu lậu, mậu lậu
Hống hống hống hống hống hống hống hống hống, bà hống
Bà bà bà bà bà bà bà bà bà, xà bà
Xà la, xà xà la, xà xà la
Ma đà, ma đà nỉ, đá bà, đá bà nỉ, tọa bà, tọa bà la la nỉ
Tiễn đầu, tỳ già xà nỉ bạt, sa nỉ, bố tra nỉ, bà già nỉ, kiếm bà nỉ, ma đà nỉ
Mạn trì, trí ca ma, ca lợi, xá lợi ca gia lợi, xá ca, tọa lợi bà la nỉ
Đầu ma, đầu ma lợi, bà nhĩ di, cụ la dạ bà, lợi tỳ-la dạ
Bạt sa đầu đề bà, sa mãn đầu đề bà, sa mãn đề na, y chỉ lợi tử, tất ba ha
Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú này, sáng sớm nói thời tự hộ, ban ngày liền

an ổn. Chiều tối nói thời tự hộ, ban đêm liền an ổn.

Liền nói Chú là:

Hống hống hống hống hống hống
Na già lợi ly, đàm bà lê lê ly , tỳ ma lê lê ly
Huy dạ, huy dạ, tỳ xà, tỳ xà, đâu bị, cầu bị
Y la di la, y già la di, y lợi di la, y lợi di đế lợi, tri lợi di lợi
Y tri lợi, hề lợi, đế lợi di đế lợi, tu lợi di đế lợi
Đố tu đố cù la chi la già bà la, tỳ-la già, y tri lợi, tỳ tri lợi, tri lợi
Nam mô A-la-ha đà, a la đà la, bạt sa đầu đề ba, tam mãn đề na


A Nan ! Nay Ta vì ông nói Đại Khổng Tước Vương Tâm Chú. Liền nói Chú
là:

Y trí, di trí, đế lợi, tỳ lợi, di trí, di lợi, đế di tẩu, đàm bà, đâu bà, tu bà chí lợi cát, tỳ dạ, tỳ na di trĩ
Nam mô Phật-đà nam, chí lợi cát tử, bà đa mưu lê, y trí ha la, lô hề đa mưu la đâu bà am bà, cưu trí, cưu cưu na trí, cưu na trí, tri la, cưu xà na trí, a trà bạt đa dạ na bà ma, sa đà xá ma tứ đế
Y lợi, di lợi, cát lợi, di lợi, xí la di la, xí đẩu mưu lệ, đầu đầu ma tát đầu, di lợi, đà lợi di
Tát phù bà đế, phù tát đế, phù tát đế, y la bà tất đá, bà xí na ca la, na la ma cát lợi, di la cát la, ma kết lệ , y đế tát xà lệ, đâu bị, đâu bị
A đế, bà la na đế, A na na na đế, bạt sa đầu, đề bà gia, thiện đà, xí na na la hất trĩ, bà la hất trĩ, ha lợi, đa lợi, cưu đa lợi
Y lợi, di lợi, cát đế lợi di đế, y lợi di, tất đàm đậu đà-la tỳ đà, sa ba ha.

Câu
Chú thành tựu tốt lành

Này A Nan ! Đây gọi là
Đại Khổng Tước Vương Chú Tâm

A Nan ! Đại Khổng Tước
Vương Chú này, Di Lặc Bồ Tát tuỳ thuận đã nói.


Liền nói Chú là:

Thi-lợi lê, thi-lợi, thi-lợi, bà địa địa thụ thụ tri bà đế, lệ ha lệ ha, lệ lệ, a lợi nị đàm đế, xa bà lệ, thi bị , xoa la xoa la, ba nị ba nị, bồ-đề bồ-đề, bồ-đề bồ-đề, tát đẩu bà, bồ đề bà lợi già la thi duệ, tất bà ha

A Nan ! Đại Khổng Tước Vương
Chú này, Sa Bà Thế Giới Chủ Phạm Thiên
Vương tuỳ thuận đã nói.

Liền nói Chú là:

Hề lệ, hề lệ, ha lệ lệ di, ma lợi nị, bà cư lợi, cát lợi cát lợi, cát lợi cát lợi,cát lợi đểphạm ma duệ, cưu lan trà, xí tỳ đồ ha, phù lâu phù lâu, phù lâu phù lâu, tất ba ha

A Nan ! Đại Khổng Tước
Vương Chú đó, Thiên Đế Thích tuỳ thuận đã nói.


Liền nói Chú là:

Đà-la thiền đâu lệ, ma la thiền đâu lệ, già côn trí thiền đâu lệ, ma ha nị, già bà nị,già đa nị, hề lợi, thi-lợi trù đế, thi-lợi, đa liễu đa liễu, na tứ
Hề, ha ha ha ha ha, tư hề chi để, tỳ lượcđế, cưu liễu cưu liễu, bà la thệ, đâu tra đâu tra tứ, bà tra bà tra tứ, tư lợi tư lợi, kiếp ti lệ kiếp ti la, mưu lệ, ha hề hống


Khiến cho tất cả hung ác thảy đều hàng phục, nhiếp lấy tay chân chi
tiết của kẻ
ấy đừng cho động đậy…Cho đến 33 cõi Trời

Ưu trí giả lợi, tu la bà đế, bà thị la, bà thị la, bà thị la, bà thị la, ba đế, tất baha

Này A Nan ! Ông nên thọ nhận danh hiệu Thần Tiên xuất ra trước tiên đó, cuối cùng thành tựu tốt lành, thành tựu chí niệm, thành tựu Chú Thuật, thường tu khổ hạnh, chỉ trụ ở núi rừng, thế lực tự tại, cảm biến mau chóng , năm Thông như ý, dạo trong hư không.
Nay Ta nói danh hiệu của các vị ấy là: Danh Bát Thoát Đại Tiên, Danh Tả Đại Tiên, Tả Thiên Đại Tiên, Ba Lợi Đại Tiên, Bạch Thí Đại Tiên, Thiện Cập Đại Tiên, Phước Trụ Đại Tiên, Ca-Diếp Đại Tiên, Lão Ca-Diếp Đại Tiên, Trứu My Đại Tiên, Chi Sơn Đại Tiên, Nhĩ Lạc Đại Tiên, Danh Thị Đại Tiên, Danh Tiền
Đại Tiên, Lộc
Đầu Đại Tiên, Xà La Đại Tiên, Nhị Thục Đại Tiên, Hắc Nhị Thục Đại
Tiên, Thải
Thanh Đại Tiên, Nhẫn Nhục Đại Tiên, Danh Xưng Đại Tiên, Danh Hang
Đại Tiên,
Danh Cáp Đại Tiên, Danh Mã Đại Tiên, Danh Tuyết Đại Tiên, Xích Mục
Đại Tiên,
Nan Sự Đại Tiên, Tỳ Nhược Sa Gia Đại Tiên, Danh Khải Đại Tiên, Danh
Thu Đại
Tiên, Thái Bạch Đại Tiên, Danh Tuế Đại Tiên, Vô Tránh Đại Tiên, Dạ
Bộ Đại Tiên,
Danh Giác Đại Tiên, Phạ Chỉ Đại Tiên, Trì Hương Đại Tiên, Nhất Giác
Đại Tiên,
Tiên Giác Đại Tiên, Yết Cồ Đại Tiên, Đan Trà Gia Na Đại Tiên, Danh
Đầu Đại Tiên,
Phần Giới Đại Tiên, Kiếp-Tất-La Đại Tiên, Cồ Đàm Đại Tiên, Xích Mã
Đại Tiên,
Mao Tụ Đại Tiên, Vô Lạc Đại Tiên, Cát Nị Lô Đại Tiên.

Này A Nan ! Nhóm này
là Đại Tiên xuất ra trước tiên, tạo bốn bộ Vi Đà (Veda)
làm chỗ như ý, khéo hành nghiêm tấn, có oai thế lớn, chỗ làm đều xong.
Nhóm này cũng dùng Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú này, ủng hộ cho tôi (họ tên….) khiến sống thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu. Liền nói Chú là:

Ha lợi, ha lợi, ha lợi, hi lợi, di lợi, tu lợi, tu lợi, hề lợi, hề lợi, di lợi, di lợi, đà phúc, đà trà phúc, già ba nị, ma đà nị, đà ha nị, già đa nị, ba già nị, ba đa nị, ha na nị, la già, la già, la nị, ba tra nị, ma-ha nị, đảm ba nị, xà bà nị, tất ba ha
Tứ Thiên Vương với các Đại Quỷ Thần Vương cũng dùng Khổng Tước Vương
Chú ủng hộ cho tôi (họ tên…) khiến thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu
Liền nói Chú là:

A ca đế, A ca đế, văn la nị, văn la nị, a la ni, hống xí, hống xí, phụ xí, phụ xí, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà

Trừ oan gia ấy
Đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha

Nếu có kẻ hướng đến tôi (họ tên…) sanh tâm ác, thời thảy đều trừng trị hết

Bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá

Nếu có kẻ hướng đên tôi (họ tên…) tìm cầu dịp thuận tiện gây hãm hại, thời thảy đều trừng trị hết

Đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu

Diệt oán ác ấy


Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha_ xà đế, xà đế, xàđế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế

Diệt oan gia ấy

Châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu
Hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi
Di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi
Hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu

Chi
trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí


Trí
chi, hề xí, di xí, chi xí, ma xí


Được Hiền Cát Lợi, Thiện Hiền, thành tất cả việc, Vô Cấu Tịnh Diệu
Nguyệt


Hiền, Nhật Ái, Đàm Bị Xã Đàm Bị Tỳ Dăng Gia Lệ. Ủng hộ cho tôi (họ
tên…) khiến


thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu.

Liền nói Chú là:

Giải nói Kinh, bên dưới
kết Chú NgữA ca
loa, a lỗ nan luật đầu, a ni nan đàn lâu như thử sa, đàm ca sa, ni trì lâu


loa,a ni ha, a ni ha, châu lưu sở thuộc y đề vô
tứ trì đông ba đầu đông ba, a


đề hy, hòa trì bỉ bỉ na, vô vô trì

Nam
mô tát đàn tam gia phật đà nam, hy trì giả trì hy kim ma đa mưu la


ưu đầu ma, sa ma đầu ma, a lợi cưu lê đề đa cưu
kỳ na ba lê


Kẻ chẳng thọ Giới , quấy nhiễu người thời mười cõi Trời khởi nước
lớn khiến


cho ngươi chẳng được chỗ trú ngụ. Tôi (họ tên…) Ha lê ca

Nam
mô tát đan tam gia tam phật đà na hy lý lê bỉ lý lê câu đà hy


Nam
mô tát đan tam gia tam phật phù đà


Nam
mô phù đà tư


Nam
mô đàn ma tư


Nam
mô tăng già tư


Nam
mô A-lê-da Bà lô cát tri, thi hỉ lợi lợi di, bồ-đề tát-đỏa, ma-ha tát-đỏa


đa đà đề ca lợi già la lợi già bỉ lợi, tân già
la xoa tát phục đậu tra lợi lập lê xà lê-


da lê bàn

Nam
mô chất đề tất ba ha, cát tri ni cát tri tú lâu na giả điện vãn, tất ba ha


Nam
mô phù đà tư


Nam
mô đàn ma tư


Nam
mô tăng già tư


Nhân địa kì tát phục xà Tỳ-kheo, tất ba ha

Phật nói Chú Tặc Kinh

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tỳ-Kheo tăng

Nam mô chư quá khứ thất
Phật


Nam mô chư Phật đệ tử

Nam mô Lợi Bế Lợi Quỷ Thần Vương

Tác lễ xong, nói Kinh này
liền theo như Nguyện


Phương Bắc có ngọn núi tên là Kiền Đà Ma-Ha Diễn, có Quỷ Thần tên là Lợi Bế Lợi cư ngụ.
Ở núi đó có bốn sư đệ tử.

An Đà Ni, Bế Ma-Ni, Toàn Ha Ni
khiến cho giặc bị lãng quên
Bế Ni khiến cho giặc mau ngồi yên
Sao Đa Ma-Ni khiến cho giặc mau đứng yên
Toàn Ha Ni khiến cho giặc ngu si
Như vậy Ô Bất La Lợi Đà Đề Ma Bế Ca Lợi sẽ làm cho răng miệng của giặc

bị lẫn lộn… đến khi cởi bỏ sợi dây tơ thì liền giải.
Ủng hộ cho tôi (họ tên…), tịch trừ giặc hại hung ác, đều tiêu diệt khiến cho ẩn mất
Lúc mới nói Chú Tặc Kinh này thời nên dùng 29 ngày, vì Ha Lợi Đề Gia thắp đèn, đốt Giao Hương làm Y Bố, thắp 7 ngọn đèn, rải hoa. Vì Quỷ Tử Mẫu thắp 7 ngọn đèn, ở trước mặt Quỷ Tử Mẫu đọc Kinh đó 7 lần tức tốt lành, hợp Hiệu Lợi Ly Quỷ Tử Vương được phước đức… Nên thắp 7 ngọn đèn , đốt hương, rải hoa.


PHÁP HOA THẦN CHÚ KINH.

(Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH)

An nhĩ, mạn nhĩ, ma nỉ ma nỉ, chỉ lệ chỉ lệ, già lê đệ, xa mê, xa lý đa, vi thiện đế, mục đế, mục đa mục đa lý, sa lý, a vi sa lý, tang lý sa lý, xoa duệ, a a xà nị, thiện đế, a xoa duệ, xa lý đà-la-ni, a lô già bà bá già, tỳ xoa nị nỉ tỳ thế, a tiện hống la nỉ lợi thế, a lô đá, bà lệ du đà, ẩu cứu lệ, a la lệ, bà la lê, thủ ca sái, a tam ma tam lý, phật-đà cát, tỳ lợi cầu đế, đạt-ma ba lợi sái đế, tăng già niết cồ sa nỉ, bà xá bà xá, du đà, mạn đa-la xoa, mạn đa-la xoa, dịch đa, na lâu đa, na lâu đa, kiêu xá lược, ác xoa la, ác xoa dã, đa dã, A bà lô, A ma na đa dịch


(ND: Đây là Dược Vương Bồ Tát Chú)

唒沐 亙沐 亙弁 亙亙弁 才枮 弋共包 屹伙 屹亦出 合圭佢 觜掤包

觜掤眊眊伙 屹伙 唒合好伙 屹亙屹伙 堲份 涀份 唒涀份 唒朱仞 圭佢屹亦包

四捖仗 哧吐哠矢宇 渨忸秪朽仗 郜囚冰 唒肝阢捖 郜合炘 唒肝阢捖 扒共圩渻

觜梜乃同 唒捖爻 悜捖爻 鉏乙芅 唒屹亙屹伙 蒤湀 合吐丁包 叻愍 悜再朱包 戌千

郜腋好仗 郜腋仗 砒仲砒傂 合夸叻郜 亙漵 亙泣朽傂包 冰包 冰眊 儿喨邪 唒涀份

唒涀傂 惵矧出份 惵舕同 惵吐昂 唒亙沈矧出份 渢扣


Anye manye mane mamane
citte carite same samitā viśānte mukte


muktatame same aviame samasame
jaye k
aye akaye akie śānte samite

dhārai ālokabhāe pratyavekai nidhiru abhyantara niviṣṭe abhyantara

pāriśuddhi mutkule arae parae sukaki asamasame buddha vilokite dharma

parīkite sagha nirghoai nirghoi bhayābhaya viśodhani mantre mantrākaye

rute ruta kauśalya akaye akaya vanatāye vakkule valora amanyanatāye
svāhā


Thế Tôn ! Đà La Ni Chú này do 62 hằng hà sa chư Phật đã nói. Nếu có kẻ xâm huỷ Pháp Sư, tức là xâm huỷ chư Phật ấy vậy.

Dũng Thí nói Chú:

Tọa lệ, ma ha tọa lệ, úc chỉ, mục chỉ, a la lệ, a la bà đệ, niết lệ đệ, niết lệ đa- la đệ, y trí nê, vi trí nê, niết lệ trệ, niết lệ át bà để.

湞同 亙扣湞同 栥榵 加榵 唒爻 唒氏惵凸 坲抖 坲忪惵凸 崷洭郜 合洭郜

才洭郜 坲忸郜 坲忪惵凸 渢扣

Jvale mahā-jvale ukke tukke mukke ae aāvati ntye ntyāvati iṭṭini

viṭṭini ciṭṭini ntyani ntyāvati svāhā

Thế Tôn ! Đà La Ni Chú này do hằng hà sa chư Phật đã nói

Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói Chú:

A lợi, na lợi, vãn na lợi, A na lô, na lý, câu na lý
Aṭṭe taṭṭe naṭṭe vanaṭṭe anae nāi kunai svāhā

[table vspace="0" width="650" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0"] [tr] [td style="padding: 0in;" valign="top"]
Trì Quốc Thiên Vương nói Chú:
A ca nỉ, già nỉ, cồ lợi, càn-đà lợi, chiên đà lợi, ma trừng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu sa nê, át để

唒丫仞 丫仞 兀共 丫吙共 弋汋印 交眊扐 旦榱帆 戌乃同 侮屹印 帆帆 渢扣

Agae gae gauri gandhāri caṇḍāli
māta
gi pukkasi vrūsali sisi svāhā

[colo
Về Đầu Trang Go down
 
PHẬT NÓI KINH ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs