WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 KINH VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NHẤT TỰ ĐÀ LA NI TRONG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG KINH

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486838
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: KINH VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NHẤT TỰ ĐÀ LA NI TRONG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG KINH   4/10/2009, 09:13

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI
CĂN BẢN NHẤT TỰ ĐÀ LA NI TRONG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ
TÁT TẠNG KINH


Hán dịch:
Đại Đường, Bắc Ấn Độ, nước Ca
Thấp Di La, Tam Tạng BẢO TƯ DUYViệt dịch:
HUYỀN THANH
Như vậy
tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ trong Đạo Tràng
Bảo Trang Nghiêm tại Trời Tịnh Cư cùng
với Đại Bồ Tát và các Thiên Chúng của cõi Tịnh Cư
đến dự.Bấy giờ
Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi ở trong Hội này bảo khắp
tất cả các Thiên Chúng rằng:”Các ông hãy lắng nghe
Hành Luân Chú Pháp của Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử.
Vì muốn thủ hộ các chúng sinh cho nên tất cả Như Lai
đã có Bí Mật Tâm Đại Thần Chú Vương. Nay Ta
sẽ vì các ông mở bày hiển nói.Nếu có người tụng thì
Ta ghi nhận người này khi đã trì xong tất cả các Chú
thảy đều viên mãn , tất cả chỗ làm đều được thành
tựu, không có gì hơn được.Các ông
nên biết Đà La Ni này ở trong các Chú là Đại Thần
Chú Vương có đại thần lực.Nếu kẻ
trai lành, người nữ thiện hay thọ trì thì Văn Thù Sư
Lợi Bồ Tát thường đến ủng hộ. Hoặc trong lúc tỉnh
hoặc ở trong mộng , vì họ hiện thân tướng với các
việc lành hay khiến cho người này sinh đại hoan hỷ.Này các
Thiện Nam Tử ! Chú Vương này còn hay nhiếp được Văn
Thù Sư Lợi Đồng Tử Bồ Tát huống chi Bồ Tát với chúng
của hàng Hiền Thánh thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian
khác.Lại nữa
Thiện Nam Tử ! Chú này hay tiêu diệt tất cả tai
chướng, tất cả mộng ác, tất cả oán địch, tất cả
nghiệp tội của năm Nghịch, bốn Trọng, mười Ác; tất
cả Chú Pháp tà ác chẳng lành cũng hay hoàn thành tất
cả việc lành đầy đủ đại tinh tiến. Nên biết Chú đó ở
trong mọi loại Chú thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian
là thù thắng hơn hết. Là tâm của các Phật hay khiến
cho tất cả ước nguyện thảy đều mãn túc. Nếu dùng chỉ
ngũ sắc kết sợi dây Chú (Sách Chú ) buộc ở trên cổ
sẽ ủng hộ thân của mình cũng khiến cho các Nguyện
đều được viên mãn, không có gì vượt qua được
Liền nói
Chú là:Án,
Xỉ-lâmOMÏ _
‘SRÌMÏ(Bản khác
ghi là:

OMÏ ‘SRHYIMÏ )
Này các
hàng Phật Tử ! Chú này hay diệt tất cả Võng Lượng tà
ác, các Quỷ. Là Pháp cát tường của tất cả chư Phật,
cũng hay thành tựu tất cả Thần Chú. Người tụng Chú
này hay khiến chúng sinh khởi tâm Đại Từ, hay khiến
chúng sinh khởi tâm Đại Bi, tất cả chướng ngại đều
được tiêu diệt, hết thảy các nguyện đều được mãn túc.
Lúc chưa tác Pháp thời liền hay hoàn thành việc

như ýNếu phát
Tâm Vô Thượng Bồ Đề, tụng một biến sẽ có sức mạnh
hay thủ hộ thân của mình.Nếu tụng
hai biến sẽ có sức mạnh hay thủ hộ đồng bạn.
Nếu tụng
ba biến sẽ có sức mạnh hay thủ hộ người trong một
nhà.Nếu tụng
bốn biến sẽ có sức mạnh hay thủ hộ người trong một
cái thành.Nếu tụng
năm biến sẽ có sức mạnh thủ hộ người trong một nước.Nếu tụng
sáu biến sẽ có sức mạnh thủ hộ người trong một thiên
hạ.Nếu tụng
bảy biến sẽ có sức mạnh thủ hộ người trong bốn thiên
hạ.Nếu sáng
sớm, tụng một biến chú vào nước rồi rửa mặt sẽ hay
khiến cho người nhìn thấy vui vẻChú vào
hương xông ướp áo cũng khiến cho người nhìn thấy vui
vẻ.Nếu bị
đau nhức răng, chú vào cây tăm xỉa răng rồi nhai
nhấm, xỉa răng thì chỗ đau nhức liền khỏi.
Nếu có
người nữ bị nạn sinh đẻ khó thời lấy rễ cây A Tra Lô
Sa Ca, hoặc rễ cây Lang Già Lợi Ca… rồi chú vào bảy
biến. Lấy nước không có trùng hòa lẫn rồi xoa bôi
trong rốn của sản phụ , liền sinh đẻ dễ dàng.
Hoặc các
người nam bị trúng tên, mũi nhọn cắm sâu vào gân
xương, nhổ chẳng ra. Lấy ba lượng bơ mười năm, chú
vào 108 biến rồi để trong vết thương, và ăn bơ đó
thì đầu nhọn của mũi tên liền xuất ra.Nếu có
phụ nữ, năm năm cho đến 23 năm chẳng sinh con. Hoặc
tự có bệnmh, hoặc người nam có bệnh, hoặc mọi loại
bệnh do Quỷ Mỵ gây ra, hoặc bị trúng thuốc độc. Nên
lấy năm lượng bơ từ mười năm trở lên, một lượng lông
vũ của chim công… bỏ vào trong bơ rồi chú 21 biến.
Trước tiên, đâm giã cho vụn nát, dùng một lượng
Thạch Mật, ba hột Ha Lê Lặc lớn , bỏ hạt lấy vỏ rồi
hòa chung. Xong chú vào 108 biến, thường mỗi buỗi
sáng, bụng trống rỗng (chưa ăn uống gì), uống hết
vào thì nội trong bảy ngày liền có thaiNếu bị
đau nhức đầu, lấy lông cánh chim quạ, chú vào bảy
biến rồi phủi phất đầu của người bị đau thì bệnh
liền khỏi.Nếu có
người bị bệnh sốt rét, một ngày, hai ngày cho đến
bảy ngày hoặc thường phát bệnh. Dùng thuân sữa nấu
cháo, bỏ một lượng bơ tốt vào, chú 108 biến rồi cho
người bệnh uống, liền được khỏi bệnh.Này các
Thiện Nam Tử ! Dùng lời cần yếu nói. Nếu muốn hòa
hợp tất cả thuốc thang với muốn cho người uống.
Trước tiên nên chí tâm tụng 21 biến sẽ mau được như
nguyện.Lại nữa
Thiện Nam Tử ! Nếu có tất cả chúng sinh bị Phi
Đầu Quỷ gây bệnh . Dùng tay tự xoa mặt của mình,
tụng Chú 108 biến , làm tướng mạo đáng sợ, liền dùng
tay trái tác Bản Sinh Ấn, co ngón cái ngay
trong lòng bàn tay, đem bốn ngón còn lại đè trên
ngón cái rồi gấp rút nắm quyền . Tức tự trợn mắt
giận dữ (nộ mục), ngầm tụng Chú này rồi nhìn người
bệnh , thời kẻ ấy liền khỏi bệnhNếu người
bị tất cả bệnh Quỷ. Dùng Chú chú vào bàn tay phải
108 biến, thiêu đốt An Tất Hương xông ướp. Tay trái
tác Bản Sinh Ấn, tay phải xoa đầu người bệnh, thì
bệnh liền khỏiNếu có
oán địch với các mộng ác, mọi loại sợ hãi, thân tâm
chẳng an. Dùng chỉ ngũ sắc kết sợi dây chú, làm hình
hoa sen, hoặc làm hình bánh xe, hoặc làm hình chày
Kim Cương rồi chú vào 108 biến, đốt An Tất Hương
xông ướp ở trong bảy ngày rồi buộc trên cổ của thân
mình thời tất cả ách nạn thảy đều tiêu tan.
Hoặc dùng
Ngưu Hoàng nghiền ra làm mực, ở trên giấy sạch hoặc
trên lụa trắng… vẽ làm hình đáng sợ, ở bốn bên làm
chữ Xỉ Lâm, hoặc làm hoa sen, hoặc làm chữ
chạy vòng (Luân Tự), hoặc làm nhóm chữ Vạn, vỏ ốc,
cá, móc câu Kim Cương, bình báu….Chú vào bảy biến
liền trừ hết sự sợ hãiNày các
Thiện Nam Tử ! Nếu muốn đi qua nơi có sư tử, cọp,
sói, rắn độc, oán tặc, tất cả chỗ hiểm nạn…. thì cần
phải thanh tịnh thân tâm, chẳng được gần các người
nữ với ăn tất cả ngũ tân (hành, hẹ, tỏi, nén, hưng
cừ), rượu, thịt, cải dầu (vân đài), Hồ Tuy (một thứ
rau, lá non dùng nấu món ăn)… đối với các chúng sinh
khởi tưởng Đại Bi, chí tâm tụng Chú 49 biến thì tất
cả các oán tự nhiên lui tan. Giả sử có gặp gỡ thì
không có gì không vui vẻNày các
Thiện Nam Tử ! Chú này đối với tất cả chúng sinh
hoặc ở một kiếp, hoặc vô lượng kiếp cho đến tên gọi
còn chẳng thể được nghe thì làm sao được thấy để
chuyên tâm niệm tụng ?!... Giả sử khiến cho bảy báu
, voi, ngựa tràn đầy cõi Diêm Phù Đề thời đều là
Pháp hoại diệt của Thế GianĐà La Ni
Chú này hay khiến cho chúng sinh đời hiện tại, đương
lai thường được an ổn cùng với các Như Lai, chúng
Đại Bồ Tát thường làm quyến thuộc. Hoặc vì thân mình,
hoặc vì thân người khác thời ước nguyện đều được.
Chính vì thế cho nên cần sinh tưởng khó gặp ,
chẳng được kinh mạn khởi tâm nghi hoặc.
KINH VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NHẤT TỰ ĐÀ LA NI

TRONG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG KINH (Hết)Về Đầu Trang Go down
 
KINH VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NHẤT TỰ ĐÀ LA NI TRONG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG KINH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | Khoa học | tôn giáo | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs