WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 MƯỜI TÁM KHẾ ẤN

Go down 
Tác giảThông điệp
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003682
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: MƯỜI TÁM KHẾ ẤN   15/1/2010, 20:41


Mật Tạng Bộ 1_ No.900 ( Tr.781_ Tr.783 )
MƯỜI
TÁM KHẾ ẤNViệt
dịch
HUYỀN THANH
---o0o---Theo Thầy thọ Quán Đỉnh, đã
được ấn khả xong, chẳng bao lâu sẽ thành tựu. Đệ tử đủ Tướng này mới có
thể truyền thụ. Đây tức là báu Như Ý hay thành tựu các sự nghiệp.Như
Kinh nói nơi chốn : Sườn núi, bên dòng sông, A Lan Nhã thanh tịnh, khe,
động… tùy theo ý thích. Nơi ấy phải xa lìa các ách nạn đáng sợ. Hành
Nhân sắm sửa vật cúng dường tùy theo khả năng.

1 ) Hành Nhân quay mặt
hướng về Bản Phương lễ bái Bản Tôn, tiếp theo lễ chư Phật ở phương khác.
Cúi năm vóc sát đất kính lễ như Kinh Giáo , quỳ dài hai đầu gối sát
đất, chắp tay giữa trống rỗng, thành Tâm bày tỏ tất cả Tội của ba
Nghiệp :” Con từ đời quá khứ , trôi lăn trong sinh tử. Nay đối
trước Đại Thánh Tôn xin hết lòng Sám Hối. Như chư Phật đời trước đã Sám,
nay con cũng Sám như vậy. Nguyện nương nhờ vào lực gia trì mà tất cả
chúng sinh đều thanh tịnh”


Do Đại Nguyện này cho nên
Tự, Tha không có dơ bẩn ( Vô cấu ).Mật Ngôn là :” Án_ Tát
–phộc bà phộc, thâu đà tát phộc, đạt ma tát-phộc bà phộc, thâu độ hàm
辱扣向
圩益
屹湱叻猣
辱扣向
圩益
珈曳

OMÏ_ SVABHÀVA ‘SUDDHA_
SARVA DHARMA SVABHÀVA ‘SUDDHA UHAMÏ

2 ) Tiếp đối trước Bản Tôn,
ngồi Kiết Già hoặc ngồi Bán Già, khởi Tâm Đại Bi :” Con tu Pháp
này vì tất cả chúng sinh, nguyện mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề”


Trước tiên, mài các loại
hương dùng để xoa tay. Sau đó kết PHẬT BỘ TAM MUỘI GIA ĐÀ LA NI ẤN .
Chắp 2 tay giữa rỗng, mở 2 ngón trỏ co lại phụ ở lóng trên của 2 ngón
giữa, co 2 ngón cái phụ lóng dưới của 2 ngón trỏ thì thành Ấn. Đặt Ấn ở
trái Tim, tưởng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Đức Như Lai rõ ràng trước
mắt, chí Tâm tụng Chân Ngôn 7 biến.


Chân Ngôn là :”Án_ Đát
tha nghiệt đỗ nạp bà phộc dã, sa-phộc hạ 凹卡丫北咼名伏 送扣

OMÏ_ TATHÀGATA UDBHAVÀYA _
SVÀHÀ

Do kết Ấn này và tụng Chân
Ngôn tức liền cảnh giác tất cả Như Lai , thảy đều hộ niệm gia trì, phóng
hào quang chiếu chạm vào thân Hành Giả thì bao nhiêu tội chướng đều được
tiêu diệt, tho mệnh mau tăng, Phước Đức thêm lớn. Thánh Chúng thuộc Phật
Bộ vui vẻ ủng hộ, đời đời kiếp kiếp xa lìa các nẻo ác, hóa sinh trong
hoa sen, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

3 ) Tiếp kết LIÊN HOA BỘ
TAM MUỘI GIA ẤN. Chắp 2 tay lại giữa rỗng, mở bung 2 ngón trỏ, 2 ngón
giữa, 2 ngón vô danh rồi co lại như hình hoa sen. Đặt Ấn ở trái Tim,
tưởng Quán Tự Tại Bồ Tát với đầy đủ tướng tốt. Tụng Chân Ngôn 7 biến rồi
bung Ấn bên phải đỉnh đầu.


Chân Ngôn là :” Án_ Bả
ná mô nạp-bà phộc dã, sa-phộc hạ 扔痧
珈咼名伏 送扣

OMÏ_ PADMA UDBHAVÀYA _
SVÀHÀ

Do kết Ấn này và tụng Chân
Ngôn tức liền cảnh giác Bậc cầm hoa sen , tất cả Bồ Tát thuộc hàng Quán
Tự Tại. Thánh Chúng của Liên Hoa Bộ thảy đều vui vẻ gia trì hộ niệm. Ánh
hào quang của tất cả Bồ Tát chiếu chạm vào thân Hành Giả thì bao nhiêu
tội nghiệp đều được tiêu diệt, tất cả Bồ Tát thường làm bạn lành.

4 ) Tiếp kết KIM CƯƠNG BỘ
TAM MUỘI GIA ẤN . Lật nghiêng bàn tay trái, hướng bàn tay ra ngoài. Đặt
lưng bàn tay phải sát lưng bàn tay trái. Đem 2 ngón cái, 2 ngón út trợ
móc nhau như hình cái chày Kim Cương. Đặt Ấn ở trái Tim, tưởng Kim Cương
Thủ Bồ Tát . tụng Chân Ngôn 7 biến rồi bung Ấn ở bên trái đỉnh đầu.


Chân Ngôn là:” Án_ Phộc
nhật-lô nạp-bà phộc, sa-phộc hạ 向怵咼名伏 送扣

OMÏ_ VAJRA UDBHAVÀYA _
SVÀHÀ

Do kết Ấn này và tụng Chân
Ngôn tức liền cảnh giác thất cả Thánh Chúng thuộc Kim Cương Bộ gia trì
ủng hộ. Bau nhiêu tội chướng của Hành Giả thảy đều tiêu diệt, tất cả
bệnh tật khổ đau chẳng vướng vào thân nên được Thể kiên cố của Kim
Cương.

5 ) Tiếp kết HỘ THÂN TAM
MUỘI GIA ẤN. Hai tay cài chéo nhau bên trong, bên phải đè bên trái. Dựng
thẳng 2 ngón giữa, co 2 ngón trỏ như hình móc câu đừng để dính vào lưng
ngón giữa, lấy 2 ngón cái đè 2 ngón vô danh liền thành. Ấn lên 5 nơi
trên thân thể là : vầng trán, vai phải, vai trái, trái tim, cổ họng rồi
bung Ấn trên đỉnh đầu. Mỗi nơi đều tụng Chân Ngôn một biến.
Chân Ngôn là:” Án_ Phộc
nhật-la ngân-nễ, bát-la niệm bả-đá dã, sa-phộc hạ 向忝
狣蚱 盲司挕伏 送扣

OMÏ_ VAJRA AGNI
PRADIPTAYA_ SVÀHÀ

Do kết Ấn này và tụng Chân
Ngôn gia trì tức liền thành BỊ KIM CƯƠNG GIÁP TRỤ. Hết thảy Tỳ Na Dạ Ca
( Vinàyaka ) với các Thiên Ma, loài gây chướng ngại đều bỏ chạy tứ tán
vì nhìn thấy Hành Giả tỏa hào quang và thân ấy có uy đức tự tại. Nếu
Hành Giả cư ngụ ở núi rừng và nơi hiểm nạn đều không có sợ hãi.Tất cả
ách nạn về nước, lửa, cọp, sói, sư tử, dao, gậy, gông cùm, xiềng xích…
thảy đều tiêu diệt. Người nhìn thấy vui vẻ. Sau khi chết chẳng bị đọa
vào nẻo ác mà được sinh về Quốc Thổ tịnh diệu của chư Phật.

6 ) Tiếp kết ĐỊA GIỚI CHÂN
NGÔN ẤN. Đưa ngón vô danh phải vào bên trong ngón út và ngón vô danh
trái. Đưa ngón giữa phải vào bên trong ngón giữa và ngón trỏ trái. Tay
trái cũng như vậy. Các ngón còn lại đều dính đầu ngón. Liền tưởng Ấn
thành hình cái chày Kim Cương rực lửa mạnh ( Hỏa Diễm Kim Cương Xử) .Đem
ngón cái vạch lên mặt đất, mỗi vạch mỗi tụng Chân Ngôn cho đến 3 lần thì
ngưng. Tùy theo Tâm biểu thị lớn nhỏ liền thành Địa Giới kiên cố.
Chân Ngôn là :” Án_ Chỉ
lị, chỉ lị, phộc nhật-la, phộc nhật-lị, bộ luật, mãn đà, mãn đà, hồng,
phát tra 一印 一印 向忝 向忽  楠神 向神  民誆

OMÏ_ KILI KILI_ VAJRA
VAJRI BHÙR_ BANDHA BANDHA _ HÙMÏ PHATÏ

Do kết Ấn này và tụng Chân
Ngôn gia trì Địa Giới cho nên bên dưới đến Thủy Tế như Toà Kim Cương.
Thiên Ma với các loài gây chướng chẳng thể gây não hại được, chỉ dùng
chút ít công lực mà mau được thành tựu.

7 ) Tiếp kết PHƯƠNG NGUNG
KIM CƯƠNG TƯỜNG CHÂN NGÔN ẤN. Dựa theo Địa Giới Ấn lúc trước, mở 2 ngón
cái dựng đứng bên cạnh như hình bức tường. Tưởng Ấn như hình cái chày
Kim Cương, chuyển bên phải quanh thân 3 lần biểu thị cho sự lớn nhỏ của
Tâm liền thành cái thành kiên cố của Kim Cương. Chư Phật Bồ Tát còn
chẳng làm trái ngược huống chi các loài khó điều phục khác. Tỳ Na Dạ Ca
( Vinayàka ) với loài trùng độc, loài có móng nhọn nanh bén chẳng thể
lại gần.


Chân Ngôn là :” Án_ tát
la tát la, phộc nhật-la, bát-la ca la, hồng, phát tra 屹先 屹先 向忝 盲一先  民誆

OMÏ _ SARA SARA VAJRA
PRAKARA HÙMÏ PHATÏ

8 ) Hành Giả tiếp nên tưởng
trong Đàn trên hoa sen lớn 8 cánh có một Tòa Sư Tử. Trên Tòa có cái lầu
gác bằng 7 báu, rũ treo các Anh Lạc, vải lụa, phướng lọng. Từng hàng cây
báu rũ treo Thiên Y tuyệt đẹp, mây hương tỏa khắp, mưa tuôn đủ loại hoa,
các thứ âm nhạc tấu vang, bình báu, Ứ Già, thức ăn uống thượng diệu của
chư Thiên, đèn bằng ngọc Ma Ni. Tác quán xong liền tụng Kệ rằng :

Dùng lực công đức Ta

Lực Như Lai gia trì

Cùng với lực Pháp
Giới


Cúng dường khắp rồi
trụ


9 ) Nói Kệ này xong, tiếp
kết ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG PHỔ THÔNG CÚNG DƯỜNG ẤN. Chắp 2 tay lại, đem 2
ngón giữa cài chéo nhau bên ngoài, 2 ngón trỏ cùng dựa nhau co gấp lại
như hình báu. Kết Ấn thành xong, tụng Chân Ngôn 4 biến
Phổ Thông Cúng Dường Chân
Ngôn là :” Án_ Nga nga nẵng, tam bà phạ phộc nhật-la, hộc丫丫巧 戌矛向
向忝


OMÏ _ GAGANA SAMÏBHAVA
VAJRA HOHÏ

Do tụng Chân Ngôn này gia
trì cho nên bao nhiêu vật cúng dường tưởng tượng đều không khác với các
vật cúng dường chân thật. Tất cả chúng Hiền Thánh đều được thọ dụng.

10 ) Tiếp nên kết BẢO XA
LẠC ẤN. Hai tay cài chéo nhau bên trong rồi ngửa lòng bàn tay. Để ngón
trỏ nằm ngang tựa nhau, đặt 2 ngón cái đều vịn dưới gốc ngón trỏ. Tưởng
Xa Lạc bảy báu có ngôi Kim Cương trên chiếc xe báu nương theo Hư Không
đi đến Thế Giới Cực Lạc của Bản Tôn. Tụng Chân Ngôn 3 biến.
Chân Ngôn là :” Án_ Đổ
lỗ, đổ lỗ, hồng 加冰 加冰 

OMÏ_ TURU TURU HÙMÏ

Do Chân Ngôn Ấn này gia trì
cho nên Xa Lạc bảy báu đi đến quốc thổ của Bản Tôn. Tưởng Bản Tôn với
các Thánh Chúng có quyến thuộc vây quanh ngồi trên Xa Lạc báu đến trụ
trên hư không của Đạo Trường.

11 ) Tiếp kết THỈNH XA LẠC
ẤN. Dựa theo Ấn trước đưa ngón cái vào thân, bật đầu ngón giữa. Tụng
Chân Ngôn 3 biến.
Chân Ngôn là :” Ná ma
tất-để-la-dã địa-vĩ ca nẫm, đát tha nghiệt đa nam. Án_ Phộc nhật-lãng
ngân nễ-dã yết lợi-sa dã, sa-phộc hạ巧休 榑伏盎乙觡 屹楠
凹卡丫出觡  向怪蚱伏 狣一溶伏 送扣

NAMAHÏ STRYADHVIKÀNÀMÏ
TATHÀGATÀNÀMÏ_ OMÏ _ VAJRAMÏGNIYA AKARSÏAYA _ SVÀHÀ

Do kết Chân Ngôn Ấn này gia
trì cho nên Thánh Chúng từ Bản Thổ đi đến trụ trong hư không của Đạo
trường.

12 ) Tiếp kết THỈNH BẢN TÔN
TAM MUỘI GIA GIÁNG CHÍ Ư ĐẠO TRƯỜNG ẤN. Hai tay cài chéo nhau bên trong
rồi nắm lại thành quyền, co ngón cái trái vào trong lòng bàn tay, tiếp
đưa ngón cái phải hướng về thân triệu mời.
Chân Ngôn là :” Án_ Nhĩ
nẵng nhĩ ca_ Án, a lô lực ca_ Án, phộc nhật-la đặc-lặc ca _ A nghiệt xa,
a nghiệt xa, sa-phộc hạ 元巧
元塴
 狣吐共塴
 向忝 呤塴
狣一溶
狣一溶
送扣

OMÏ JINA JIK _ OMÏ
AROLIK _ OMÏ VAJRA DHRÏK AKARSÏA AKARSÏA _ SVÀHÀ

Do Chân Ngôn Ấn này gia trì
cho nên Bản Tôn chẳng vượt qua Bản Thệ liền phó tập ( Đi đến dự hội )
nơi Đạo Trường.

13 ) Tiếp nên tịch trừ các
loài gây chướng, kết LIÊN HOA BỘ MINH VƯƠNG MÃ ĐẦU QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT
CHÂN NGÔN ẤN. Chắp hai tay lại, co 2 ngón trỏ, 2 ngón vô danh vào lòng
bàn tay sao cho lưng ngón dựa nhau, dựng thẳng 2 ngón cái. Đưa Ấn chuyển
bên trái 3 vòng, Tâm tưởng tịch trừ các loài gây chướng. Tất cả Ma nhìn
thấy Ấn này đều bỏ chạy tứ tán. Đưa Ấn này chuyển bên phải 3 vòng liền
thành Hỏa Giới kiên cố.
Chân Ngôn là :” Án_ A
mật-ly đô nạp-bá phộc, hồng phát tra, sa-phộc hạ  狣猵北咼向
 民誆
送扣

OMÏ _ AMRÏTA UDBHAVA
HÙMÏ PHATÏ_ SVÀHÀ

14 ) Tiếp kết THƯỢNG PHƯƠNG
KIM CƯƠNG VÕNG ẤN. Dựa theo Tường Ấn lúc trước, đem 2 ngón cái vịn lóng
dưới 2 ngón trỏ, tụng Chân Ngôn 3 biến. Đưa Ấn lên trên đỉnh đầu chuyển
bên phải 3 vòng liền ngừng.
Chân Ngôn là :” Án_ Vĩ
sa-phổ la nại-lạc khất xoa, phộc nhật-la bán nhạ la, hồng phát tra 合卼先治朽 向忝 正介匡  民誆

OMÏ _ VISPHURAD RAKSÏA
VAJRA PAMÏJALA HÙMÏ PHATÏ

Do kết Võng Ấn Chân Ngôn
gia trì liền thành cái lưới kiên cố bất hoại của Kim Cương.

15 ) Tiếp kết HỎA VIỆN MẬT
PHÚNG ẤN. Đem tay trái đè lên lưng tay phải , dựng 2 ngón cái. Tụng Chân
Ngôn 3 biến, nhiễu bên phải thân 3 vòng.
Chân Ngôn là :” Án_ A
tam mang nghi-nễ, hồng phát tra 狣屹赩蚱  民誆

OMÏ_ ASAMÀMÏGNI HÙMÏ
PHATÏ

16 ) Tiếp hiến Ứ GIÀ HƯƠNG
THỦY CHÂN NGÔN ẤN. Hai tay nâng vật khí tưởng rửa chân Thánh Chúng. Tụng
Chân Ngôn 3 biến.


Chân Ngôn là :” Nẵng mạc
tam mãn đa một đà nẫm. Nga nga nẵng, sa mãng sa mãng, sa-phộc hạ巧休
屹亙琲
后盍觡袎丫丫巧 屹交屹亙
渢扣

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ
_ GAGANA SAMA ASAMA _ SVÀHÀ

Do hiến nước thơm Ứ Già cho
nên 3 nghiệp của Hành Giả được thanh tịnh và tẩy rửa được bụi nhơ phiền
não.

17 ) Tiếp kết LIÊN HOA TÒA
ẤN. Chắp 2 tay lại giữa rỗng, duỗi mở 2 ngón vô danh, 2 ngón giữa, 2
ngón trỏ rồi hơi co lại như hình hoa sen hơi hé nở. Ngay bên trong lầu
gác báu tưởng các Thánh Chúng và Bản Tôn ngồi ở Bản Vị có quyến thuộc
vây quanh, mỗi mỗi rõ ràng. Tụng Chân Ngôn 3 biến.
Chân Ngôn là :” Án_ Ca
ma la, sa-phộc hạ 一亙匡 送扣

OMÏ_ KAMALA_ SVÀHÀ

Do kết Liên Hoa Tòa Ấn,
tụng Chân Ngôn cho nên Hành Giả sẽ được mãn túc 10 Địa và sẽ được Tòa
Kim Cương.

18 ) Tiếp kết PHỔ THÔNG
CÚNG DƯỜNG ẤN.Chắp 2 tay lại, bên phải đè bên trái và giao các ngón tay
liền thành. Tụng Chân Ngôn 3 biến, tưởng vô lượng vô biên mây biển hương
xoa, mây biển hoa man, mây biển hương đốt, mây biển thức ăn uống, đèn
sáng… đều thành việc cúng dường rộng lớn thanh tịnh.
Phổ Cúng Dường Chân Ngôn
là:” Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. Tát phộc tha khiếm, ôn ná ngiệt
để, sa-phả la, tứ hàm, nga nga nẵng kiếm, sa-phộc hạ巧休屹亙阢后盍觡袎 屹楠卡  栥怐包 剉先
扛伐 丫丫巧入 送扣

NAMAHÏ SAMANTA
BUDDHÀNÀMÏ_ SARVATHÀ KHAMÏ UDGATE SPHARA HIMAMÏ GAGANAKAMÏ _ SVÀHÀ
Về 18 Khế Ấn thì Truyện ghi
là do Hòa Thượng HUỆ QUẢ sáng chế. Hoặc nói là do HOẰNG PHÁP Đại Sư sáng
tác. Ngày nay căn cứ vào mục lục của Tam Thập Thiếp sách Tử thì
cho rằng phần cuối của Kinh Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên 1 Quyển ( Do
Ngài BẤT KHÔNG dịch có thứ tự về 18 Đạo Cảnh ) Lại nói là Phạm Tự
Thập Bát Đạo Chân Ngôn
. Đại Sư căn cứ vào 2 bản ghi ấy, suy xét và
ghi chép lại vậy.

THẬP BÁT ẤN KHẾ SINH KHỞI
LƯỢC TỤNG

1 ) Trang nghiêm Hành Giả
có năm loại

Tịnh, Phật, Liên, Kim
với Bị Giáp

2 ) Về Pháp kết Giới có hai
loại

Tức là Địa Kết, Kim
Cương Tường


3 ) Trang nghiêm Đạo Trường
có hai loại

Đạo trường, Hư Không Phổ
Cúng Dường


4 ) Về Pháp Khuyến Thỉnh có
ba loại

Tống Xa, Thỉnh Xa
với Phụng Thỉnh

5 ) Về Pháp Kết Hộ có ba
loại

Đương Bộ Minh Vương,
Võng, Hỏa Viện


6 ) Về Pháp Cúng Dường có
ba loại

Ứ Già, Hoa Tòa, Phổ Cúng
Dường


Hai Cúng dường đầu là Biệt
Cúng

Chỉ riêng phụng hiến cúng
Bản Tôn

Một Cúng Dường sau là Tổng
Cúng

Dùng hiến Bản Tôn với Thánh
Chúng

Tổng sáu ( 6 ) Biệt mười
tám nghi tắc

Tên gọi là Mười Tám Khế Ấn

Thứ tự sinh khởi như thế
nào ?

Muốn vào Môn Tổng Trì Bí
Mật

Trước nên Điều Tịnh
trang nghiêm thân

Thân đã điều tịnh trang
nghiêm rồi

Cũng nên gia trì Tịnh
Giới Địa


Địa Giới đã gia trì tu sửa

Cần phải trang nghiêm chốn
Đạo Trường

Đạo Trường cũng được trang
nghiêm xong

Nên Thỉnh Bản Tôn Đại
Thánh Tôn


Đã được Phụng Thỉnh Thánh
Tôn xong

Dũng mãnh tinh tiến Kết
Hộ Pháp


Kết Hộ trong ngoài không
chướng ngại

Sau cùng cần phải tác
Cúng Dường


Chẳng rời Tòa ấy
thành Tất Địa* ) Ghi chú của người dịch
:

Trong bản Kinh này chỉ ghi
rõ 17 Khế Ấn vì bước thứ tám Trang Nghiêm Đạo Trường chỉ dùng
Pháp Quán Tưởng và tụng bài Kệ 4 câu chứ không dùng Chân Ngôn Ấn.

Nay chúng tôi dựa vào quyển
Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam Q.2 của Giáo Sư Lê Mạnh Thát
thì bước thứ tám này chính là Kết NHƯ LAI QUYỀN ẤN. Bước này có mục đích
làm cho Thế Giới này trở thành Thế Giới Cực Lạc.Hành Giả kết Ấn Như Lai
Quyền với 4 ngón tay trái nắm thành Quyền, ngón trỏ dựng thẳng. Bàn tay
phải nắm thành Kim Cương Quyền đè lên móng của ngón trỏ trái và đọc Chân
Ngôn:

Án, bộ khiếm


 


OMÏ BHUHÏ KHAMÏ


_Hết_

Sưu tầm từ trang nhà QUang DucHoàn chỉnh Phạn Chú và Thủ Ấn vào ngày 05/09/2006HUYỀN THANH (Nguyễn Vũ Tài)


Về Đầu Trang Go down
 
MƯỜI TÁM KHẾ ẤN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com