WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 NGŨ ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT TỐC TẬT ĐẠI THẦN NGHIỆM BÍ MẬT THỨC KINH

Go down 
Tác giảThông điệp
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003682
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: NGŨ ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT TỐC TẬT ĐẠI THẦN NGHIỆM BÍ MẬT THỨC KINH   17/1/2010, 10:06

NGŨ ĐẠI
HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁTTỐC TẬT
ĐẠI THẦN NGHIỆM BÍ MẬT THỨC KINH


SỐ 1194

Quyển Ba Mật
TạngKim Cang Trí
thích nghĩa

Y theo kinh Du
Dà đã nóiĐời
sau bạch phước các Tỳ kheoTu lâu
các pháp Phật bí mậtKhông đươc
hiện tiền các phước tríCùng
với không quang không địa vị


Quí
tánh cao nhơn nhưng bạc phước


muốn hoá độ các chúng sanhNói ra
pháp rất bí mật nầyBa đời
chư Phật pháp thần nghiệmMau
chóng đắc được pháp cứu
cánhThích
tôn dạy bảo các Tỳ kheoTuỳ
lực bố thí tiền tài báu
quả Bồ đề gọi chọn lựaTruyền
thọ nhớ niệm gắng tu hànhNếu
như bố thí không cung kínhThọ đạo
tu hành không cảm ứngMuốn cho
pháp nầy được đại nghiệmCần phải tạo lập bí
mật bàn (mâm).


Cây
bạch đàn, cây bá, cây quế sống
trăm năm thành linh mộc, dùng tạo
thiên bàn vuông vức hai tấc năm phân,
hoặc ba tấc, địa bàn bốn mặt
sáu tấc, hoặc bảy tấc, thiên sắc
dùng màu xanh, trong viện địa màu
vàng, trung viện màu xanh, ngoài viện
màu đỏ, phương dưới bốn mặt
hư không màu xanh, dưới màu vàng.
Thiên hậu (chiều dài) một tấc ba
phân, địa hậu một tấc tám phân.
Mặt hướng Đông, Thiên bàn hoạ
Phước Trí Hư Không Tạng Bồ tát
ngồi trên hoa sen báu màu trắng, đội
mão báu ngũ Phật, dùng các thứ anh
lạc nghiêm sức nơi thân, tay phải thí
vô uý, tay trái cầm hoa sen báu, trên
hoa có chày yết ma màu vàng. Hướng
Đông vẽ chữ Hồng. Hướng Nam vẽ
chữ Đát lạt (trah) biến thành Bồ
Tát Năng Mãn Hư Không Tạng ngồi
trên hoa sen đỏ, đầu đội mão
ngũ Phật trang nghiêm như trên, hình
sắc màu đỏ thịt. Tay
phải cầm kiếm báu, tay trái cầm hoa sen
xanh, trên hoa có như ý bảo châu, quanh
châu lửa cháy rực rỡ. Hướng Tây
có chữ Hật rị (hrih) biến thành Bồ Tát
Thí Nguyện Hư Không Tạng ngồi
trên hoa sen màu
tím, đầu đội mão như trên, trang
nghiêm như trên, chấp tay nơi ngực,
hình sắc hồng ba lợi (màu hồng).
Hướng Bắc có chữ Ác (ah) biến
thành Bồ Tát Vô Cấu Hư Không
Tạng ngồi trên hoa sen trắng, đội mão
và trang nghiêm
như trên, tay trái thí vô uý, tay
phải cầm hoa sen báu, trên hoa có mặt trăng
tròn sắc trắng như nước. Trung
ương có chữ Vam biến thành Bồ
Tát Giải Thoát Hư Không Tạng đội
mão và trang nghiêm như trên, ngồi
trên hoa sen màu trắng vàng (vàng lợt). Tay phải thí vô ý, tay
trái cầm hoa sen báu, trên hoa có chày
một chia màu vàng. Ở trên đảnh
của thiên bàn, vẽ hình tượng
của bảy ngôi sao; địa bàn nội
viện tám phương; vẽ hình tượng
tám Thiên Vương, bốn góc bốn
Thiên Vương như sau:
Đông Phương Đế Thích, Nam
phương Diêm Ma, Tây phương Phạm
Thiên, Bắc phương Tỳ Sa Môn. Trung viện
Nhị Thập Bát Tú. Hướng Đông
vẽ bảy hình Nam
màu xanh, mặc áo xanh cầm khí
trượng. Nam
phương màu đỏ, vẽ bảy hình nam
mặc áo đỏ, cầm khí trượng.
Tây phương màu trắng vẽ bảy
hình Nam
mặc áo trắng, cầm khí trượng.
Bắc phương màu đen vẽ bảy hình
nam mặc áo đen, cầm khí trượng.
Ngoài viện vẽ ba sáu cầm (thú),
bắt đầu giáp ất, các bộ Dạ xoa
vẽ theo hình tượng tên tuổi, vẽ theo
màu sắc tuỳ theo phương. Trong nội viên
địa màu vàng, trung viện màu xanh,
ngoài viện màu đỏ, y theo đây
hoạ vẽ.NGŨ ĐẠI
HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁTTHÀNH TỰU
TẤT ĐỊA


Phẩm thứ Hai
Căn
Bản Tối Thượng Tam Đà La Ni:- Nam mâu a
ca xá yết bà da. Úm a lợi ca ma lợi
mô lợi sa phạ ha.Đông
Phương Bồ Tát Chú:-Úm
phạ nhựt ra hồng.Nam
Phương Bồ Tát Chú:-Úm phạ nhựt ra đát
lạc.Tây
Phương Bồ Tát Chú:-Úm
phạ nhựt ra hật
rị.Bắc
Phương Bồ Tát Chú:-Úm phạ
nhựt ra ác.Trung
Ương Bồ Tát Chú:-Úm
phạ nhựt ra vảm.Ấn
khế như kinh Du dà nói. Người tu
hành trước phải tương ưng lập đạo
tràng, tuỳ chổ mà lập, cần chọn
nơi thanh tịnh vắng lặng, xa lìa chổ
ồn ào, dơ uế, bất tịnh, đồng nam
đòng nữ, bất tín di, bần cùng,
áo quần dơ dáy đựng chạm. Muốn
cầu thành tựu, cần phải y pháp dâng
các món cúng dường, an trí nơi
Bổn tôn bàn, hướng về trước
tuỳ nguyện ngày đêm ba thời tụng căn
bản chú một trăm vạn biến, tức được
đại trí huệ, được đại an
lạc đệ nhất trong đời.Nếu
muốn tất cả đều được đại
tự tại, tuỳ lực dâng các đồ
cúng dường hộ ma, tất cả sở cầu
đều được thành tựu. Các
vật hộ ma phải tương ưng như đã
nói trong các phẩm Tất Địa ( Phần
này do sư khẩu truyền chọn lựa đệ
tử, nếu không thì không nên trao cho).Nếu người
muốn được đại trí huệ,
dùng Nam Phương Bồ Tát thêm Tỳ Sa
Môn, mà cầu tức được. Nếu
muốn được quốc vương thương
nhớ, dùng Tây Phương Bồ Tát
thêm Tỳ Sa Môn mà cầu tức được.
Nếu muốn được Vương hậu, thể
nữ cho đến các người nữ cao quí
thương yêu, dùng tây Phương Bồ
Tát thêm Tỳ Sa Môn mà cầu tức được.
Nếu muốn được quan lớn thương
yêu, dùng Tây Phương Bồ Tát
thêm Tỳ Sa Môn mà cầu. Nếu muốn
thành đại phước trưởng giả,
dùng Nam Phương Bồ Tát thêm Tỳ Sa
Môn mà cầu. Nếu muôn được đại
quan qui y tôn trọng, dùng Đông Phương
Bồ Tát Thêm Đế Thích mà cầu.
Nếu muốn thắng được mọi
người trong thiên hạ, được tự
tại, dùng Bắc Phương Bồ Tát
thêm Phạm Thiên mà cầu. Nếu muốn
thành tựu mọi việc thế gian, xuất
thế gian, dùng Trung Ương Bồ Tát thêm
Đông Phương Thiên mà cầu. Nếu
muốn được đại linh nghiệm cho
người khác, dùng Nam Phương Bồ
Tát thêm Tây Bắc Thiên mà cầu.
Nếu muốn được đại linh nghiệm,
lợi lạc tất cả chúng sanh, dùng Đông
Pjương Bồ Tát thêm Tây Nam Thiên
mà cầu. Nếu muốn được quan chức,
dùng Đông Phương Bồ Tát thêm
Tỳ Sa Môn Thiên mà cầu. Nếu muốn được
tất cả mọi người thương mến ,
dùng Tây Phương Bồ Tát thêm Tỳ
Sa môn mà cầu. Nếu muốn thắng các
chỗ luận nghị , dùng Nam Phương Bồ
Tát thêm Phạm Thiên mà cầu. Nếu
muốn hàng phục kẻ ác, dùng Bắc
Phương Bồ Tát thêm Tây nam Thiên
mà cầu. Nếu muốn trừ bệnh nóng
dùng Trung Ương Bồ Tát thêm Tây
Bắc Thiên mà cầu. Nếu muốn trừ
bệnh lao, bệnh thủng, bệnh liệt dung Bắc
Phương Bồ Tát thêm Tây Nam Thiên
mà cầu. Nếu muốn trừ các
chướng nạn quan vị, dùng Đông
Phương Bồ Tát thêm Tây Bắc Thiên
mà cầu. Nếu muốn làm chủ các
pháp sư, dùng Nam Phương Bồ Tát
thêm Đông Nam Phương Thiên mà
cầu. Nếu được chư Phật, Bồ
Tát hộ niệm, dùng Trung Ưng Bồ Tát
thêm Đông Nam Phương Thiên mà
cầu. Nếu muốn được phú nhơn
thương yêu, dùng Nam Phương Bồ
Tát thêm Tỳ Sa Môn mà cầu. Nếu
muốn cột trói thiên hồ địa hồ
(yêu chồn), dùng Đông Phương Bồ
Tát thêm Tây Nam Thiên mà cầu. Nếu
muốn trừ diệt quỉ thần dựa vào,
dùng Bắc Phương Bồ Tát thêm
Diêm ma Thiên mà cầu. Nếu muốn diệt
trừ định nghiệp, dùng Đông
Phương Bồ Tát thêm Diêm Ma Thiên
mà cầu. Nếu muốn diệt trừ con nít đoản
mạng, được sống lâu, dùng Đông
Phương Bồ Tát thêm Diêm Ma Thiên
mà cầu. Nếu muốn phụ nữ mau sanh,
dùng Bắc Phương Bồ Tát thêm
Diêm Ma Thiên mà cầu. Nếu muốn cấm
các ác quỉ ác độc không đến
không đến, dùng Đông Phương
Bồ Tát thêm Diêm ma Thiên mà cầu.
Nếu muốn phản các ác nhơn trú
trớ, dùng Bắc Phương Bồ Tát thêm
Tây Nam Thiên mà cầu. Nếu muốn ngưng
các nạn lửa, dùng Trung Ương Bồ
Tát thêm Tây Bắc Phưong Thiên mà
cầu. Nếu muốn trừ hạn hán,dùng
Trung Ương Bồ Tát thêm Đế Thích
Thiên mà cầu. Nếu muốn trừ các tai
nạn tật bệnh lưu hành, dùng Bắc
Phương Bồ Tát thêm Diêm Ma Thiên mà
cầu. Nếu muốn được Cưc Lạc
thượng phẩm thượng sanh, dùng Tây
Phương Bồ Tát thêm Diêm Ma Thiên
mà cầu. Nếu muốn cứu độ bảy đời
phụ mẫu, lục thân quyến thuộc và
tất cả chúng sanh đọa nơi địa
ngục được vãng sanh Cực Lạc,
dùng Tây Phương Bồ Tát thêm
Phạm Thiên mà cầu. Nếu muốn vợ
chông thương yêu, dùng Tây Phương
Bồ Tát thêm Tỳ Sa Môn mà cầu (ghi
tên tuổi nam nữ hoà hợp thiên địa
đối nhau). Nếu muốn vợ chồng xa lìa
các ác, dùng Bắc Phương Bồ
tát thêm Tây Nam Thiên mà cầu. Nếu
muốn phụ nữ xa lìa thương yêu
trở lại, dùng Bắc Phương Bồ Tát
thêm Tỳ Sa Môn mà cầu. Nếu bị
trộm cướp tài vật muốn được
lại, dùng Bắc Phương Bồ Tát
thêm Diêm Ma Thiên mà cầu. Nếu muốn
kêu gọi kẻ ở và trâu ngựa bỏ đi,
dùng Nam Phương Bồ Tát thêm Phạm
Thiên mà cầu
(trên đây là bốn mươi bí
thuật).Gia
trì bỏ mật tác pháp như trong cầu văn
trì nghi quỉ đã nói. Kiện pháp
nước Thiên Trúc Bồ đề truyền.
Không cần nhiều thứ, nhiều người
làm rất nghiệm ghi lại, gia trì cúng
vật dùng Mã Đầu Minh Vương ấn
chơn ngôn:- Úm a
mật lật đổ nạp bà phạ hồng
phấn tra sa phạ ha.Đại
luân đàn ấn: Hai tay nắm thành
quyền, địa phong câu nhau, để nơi
ngực, tụng chú ba biến. Lại gia trì đàn,
dùng ấn để nơi miệng.- Um a
phạ nhựt ra chước yết ra nhạ hồng
vãm hô.Niệm
Châu gia trì chơn ngôn:- Úm
tỳ lô giá na mạ lệ ta phạ ha.Lại
tụng Thí chuyển niệm châu:-
Úm phạ nhựt ra ngục hê da nhạ bát
sam ma duệ hồng.Kiết
tường Thiên tiểu chú:- Úm ma
ha chi lợi duệ sa bà ha.Thiên
Vương Phạm tự chú:- Úm
tỳ trí tu đa ca tất dã ta bà ha.Tứ
Thiên Vương thang chú:- Úm
tự bà la sa diễm đà la dạ sa bà ha.Sứ
giả chú:- Úm đậu
lưu đậu lưu địa lợi địa
lợi độ lộ độ lộ ca tha da sa bà
ha.Đại tam ma gia ấn
chơn ngôn: Hai tay kết Kim Cang quyền, dựa
lưng nhau, thẳng hai phong đầu dính nhau,
dùng ấn đưa từ tim lên đảnh ba
lần, tán ấn nơi đảnh.- Năng
mồ tam mãn đà một đà nẫm đạt
ma đà da tát phạ bà phạ câu
hàm.Quảng Đại
Bất Không Ma Ni Phổ cúng dường ấn:Hai tay Kim
Cang hợp chưởng, đầu hai ngón trỏ
vịn như hình bảo, thẳng hai ngón
cái tức thành, tụng Bất Không Ma ni
cúng dường chơn ngôn.- Úm a
mộ dà bố nhạ ma ni bạt nạp ma phạ
nhựt lệ đát tha nghiệt đa vĩ lộ
chỉ đế tam mãn đa bát ra tát ra
hồng.Cầm độc
cổ (chày một chia), tay trái nắm thành
quyền để nơi hông trái, tụng Kim Cang
chùy chơn ngôn ba biến, dùng chày xoay
phải trái mỗi bên ba lần, đưa
lên ba lần, gia trì năm chỗ để
nơi vú phải, tay trái cầm linh tụng
chơn ngôn ba biến, năm lần đưa lên
môi, tay trái hai lần đưa ngang môi hai
lần lại dùng chày xoay phải trái ba
lần, gia trì năm chỗ đem chùy linh để
lại chỗ cũChùy
chơn ngôn:- Úm
phạ nhựt ra bá nể hồng.Linh chơn
ngôn-
Úm phạ nhựt ra kim tra đổ sử dả
hô.Phụng
hiến ứ già ấn minh. Hư không tạng
bốn phương kết. Kim Cang võng. Sái địa
chơn ngôn.

***

NGŨ ĐẠI
HƯ KHÔNG TẠN NGHI QUỈThích Quảng
Trí dịch ra Việt – Mùa Đông
Bính Tý 1996
Về Đầu Trang Go down
 
NGŨ ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT TỐC TẬT ĐẠI THẦN NGHIỆM BÍ MẬT THỨC KINH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Động lực học tàu thủy
» Tiếp tục làm rõ các sai phạm của Vinashin
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Toán trong hàng hải địa văn và thiên văn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog