MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP | MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH
Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com
matphap.com@gmail.com

MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

MẬT TÔNG,ĐẠO HỌC, ĐIỂM ĐẠO, MẬT TÔNG THẦY GIÀ, MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, Uế Tích Kim Cang Thần Chú, Điểm Đạo, Chú Chuẩn Đề, Siêu Độ Vong Linh, Bùa Chú, Linh Phù, Thần Chú, Mantra, www.google.com.vn
 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
THÔNG BÁO
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com

Share | 
 

 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

Go down 
Tác giảThông điệp
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003715
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ   17/1/2010, 10:07

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 23


KINH ĐẠI THỪA VÔ
LƯỢNG THỌ
Mật
Tạng Bộ 2 No.936
( Tr.82 - Tr.84 )Sa Môn Pháp Thành dịch từ Phạn ra Hán văn


Việt dịch : Sa Môn Thích Quảng Trí


Sưu tập Phạn Chú : Huyền Thanh
Ta nghe như thế này: Một thời Đức Bạc Già Phạm ở tại nước Xá Vệ,
rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc cùng với các Đại Tỳ Kheo Tăng
1250 người, với các Đại Bồ Tát đều ngồi trong Hội.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử rằng:
"Này Mạn Thù Tất Lợi! Có Thế Giới ở phương trên tên là Vô
Lượng Công Đức Tụ, có Đức Phật hiệu là Như Lai Vô Lượng Trí Quyết
Định Vương, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đang

vì chúng sanh mà nói Pháp.
Ông Mạn Thù ! Ông hãy lắng nghe! Người trong
cõi Nam Diêm Phù Đề thọ mạng một trăm năm, nhưng trong đó phần
nhiều bị hoạnh tử, sống không đủ số tuổi .
Này Mạn Thù! Công Đức Danh Hiệu và Pháp Yếu của Như Lai Vô Lượng
Thọ, nếu có chúng sanh được nghe Danh Hiệu này, hoặc tự chép hoặc
bảo người chép, thọ trì đọc tụng Kinh Quyển. Tùy nơi nhà cửa chỗ ở , dùng các thứ Tràng Hoa, Anh Lạc , hương hoa, hương
bột cúng dường tức được sống lâu trăm tuổi. Này Mạn Thù! Nếu có chúng sanh nghe được 108 Danh Hiệu của Như Lai Vô
Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương, tức được thọ mạng dài lâu. Nếu có chúng sanh, sắp hết mạng sống, nhớ niệm Danh Hiệu
của Như Lai tức được sống thêm. Nếu có Thiện Nam Tử , Thiện Nữ Nhân muốn cầu sống lâu. Nếu nghe
được 108 Danh Hiệu của Như Lai Vô Lượng Thọ, hoặc tự chép hoặc bảo
người chép, thọ trì đọc tụng tức được các quả báo đầy đủ phước
đức. Chân Ngôn là :
- Nam
mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na
tu tỳ nễ tất thi ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha:
Án, tát bà tang tất ca ra, bà lợi du để gia ca na
sa ha mỗ trì ca để, tát bà tỳ du đế, ma ha na gia, bà lợi bà lợi, sa
ha.
(NAMO BHAGAVATE
APARAMITA AJURJNÕÀNA SUVINE ‘SCITA TEJA

TATHÀGATÀYA TADYATHÀ: OM- SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHE DHARMATE GAGANA
SAMUDGATE SVÀBHAVA VI’SUDDHE MAHÀ NAYA PARIVERE SVÀHÀ
).
Đức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Thất Lợi rằng: "Như vậy 108 Danh
Hiệu của Như Lai, nếu tự chép hoặc bảo người chép, thọ trì đọc
tụng , dầu mạng sống sắp hết cũng được sống thêm đủ một trăm năm.
Sau khi mệnh chung được sanh về Tịnh Độ Vô Lượng
Phước Trí Thế Giới của Phật Vô Lượng Thọ. Chân Ngôn là :
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ
nễ tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án , tát bà tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma
để, già ca na, sa ha mỗ trì ca để , tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia,
bà lợi bà lê, sa ha.
Bấy giờ có 99 Hội Phật đồng nói Kinh Vô Lượng Thọ
Tông Yếu Chân Ngôn. Chân Ngôn là :
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Lại có 104 Hội Phật, một lúc đồng nói Kinh Vô Lượng
Thọ Tông Yếu. Chân Ngôn là :

- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na, sa ha mỗ trì ca để , tát bà bà , tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà
lê, sa ha.


Lại có 7 Hội Phật
đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Tông Yếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Lại có 65 Hội Phật đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ
Tông Yếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha
: Án, tát bà tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca
na, sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà
lê, sa ha.


Lại có 55 Hội Phật đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ
Tông Yếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Lại có 45 Hội Phật đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ
Tông Yếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án , tát bà tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma
để, già ca na, sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia,
bà lợi bà lê, sa ha.
Lại có 36 Hội Phật đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ
Tông Yếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.
Lại có 25 Hội Phật đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ
Tông Yếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha
: Án , tát bà tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca
na, sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà
lê, sa ha.
Lại có hằng hà sa Hội Phật đồng lời, nói Kinh
Vô Lượng Thọ Tông Yếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nầy Thiện Nam
Tử! Nếu có người tự chép hoặc bảo người chép Kinh
Vô Lượng Thọ Tông Yếu, dầu cho sắp chết cũng lại sống đủ trăm
năm. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người tự chép hoặc bảo người chép Kinh Vô Lượng Thọ Tông
Yếu, thọ trì đọc tụng rành rẽ thì người đó không đọa Địa Ngục, sanh
chỗ nào cũng được Túc Mệnh Trí. Chân Ngôn là:
- Nam

mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ tất
chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà tang
tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.
Nếu có người viết chép hoặc bảo người viết chép
Kinh Vô Lượng Thọ Tông Yếu, thọ trì đọc tụng thì công đức bằng viết
chép tám vạn bốn ngàn tất cả Kinh Điển. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na, sa ha mỗ trì ca
để, tát bà bà , tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi
bà lê, sa ha.


Nếu có người viết chép hoặc bảo người viết chép
Kinh Vô Lượng Thọ Tông Yếu, tức bằng viết chép tám vạn bốn ngàn
Bộ tạo lập Tháp Miếu. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na, sa ha mỗ trì ca
để, tát bà bà , tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi
bà lê, sa ha.


Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người viết chép Kinh Vô Lượng
Thọ Tông Yếu thì hay trừ diệt 5 tội Vô Gián cùng các tội nặng
khác. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người khác viết
chép Kinh Vô Lượng Thọ Tông Yếu, thọ trì đọc tụng. Giả sử phạm tội như núi Tu Di cũng đều diệt hết.

Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê, sa
ha.


Nếu có người viết chép hoặc bảo người khác viết chép Kinh Vô Lượng
Thọ Tông Yếu, thọ trì đọc tụng sẽ không bị các Ma và các quyến
thuộc, Dạ Xoa, La Sát làm hại. Không bị chết vì điên
cuồng. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người khác viết chép Kinh Vô
Lượng Thọ Tông Yếu, thọ trì đọc tụng thì lúc sắp mệnh chung có 99
Hội Phật hiện ra trước mắt, được ngàn Phật thọ ký, hoặc đi đến
mười phương các Cõi Phật, không nên đối với Kinh này sanh lòng nghi.
Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người viết chép Kinh Vô Lượng
Thọ Tông Yếu, thọ trì đọc tụng thì thường được 4 vị Đại Thiên Vương
luôn theo hộ vệ. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người khác biên
chép Kinh Vô Lượng Thọ Tông Yếu, tức được vãng sanh nơi cõi Tây
Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật A Di Đà. Chân Ngôn
là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ
nễ tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát
bà tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.
Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người khác viết chép Kinh Vô
Lượng Thọ Tông Yếu thì nơi đó tức là
Tháp Phật , cần nên cung kính đảnh lễ. Nếu có các
loại súc sanh, cầm thú … nghe được Kinh này thì không lâu sẽ được
Nhất Thiết Chủng Trí. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người đối với Kinh Vô Lượng Thọ này hoặc tự
viết chép hoặc bảo người viết chép sẽ không còn thọ thân nữ nữa.
Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người đem bố thí Kinh này thì bằng bố thí 7
báu đầy cả 3000 Đại Thiên Thế Giới. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người hay cúng dường Kinh Điển này tức như cúng dường tất cả
Kinh Điển vậy. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà tang
tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu có người dùng 7 Báu cúng dường 7 Đức Phật như Phật Tỳ Bà Thi,
Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Phật
Thích Ca Mâu Ni thì phước đức này còn có hạn lượng. Còn
viết chép thọ trì đọc tụng Kinh Điển Vô Lượng Thọ này ắt công đức
không thể biết hết được. Chân Ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Nếu đem 7 Báu nhiều như núi Tu Di, làm bố thí thì công
đức này còn có thể biết hạn lượng. Còn viết
chép, đọc tụng, cúng dường, bố thí Kinh Điển nầy thì phước đức không
thể đếm hết được. Chân ngôn là:
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.


Như nước bốn biển còn có thể biết được số lượng là
bao nhiêu. Còn quả báo viết chép, thọ trì, đọc
tụng, cúng dường, bố thí Kinh Điển này ắt không thể tính đếm được
số lượng. Chân Ngôn là:

- Nam
mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ tất
chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà tang
tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na,
sa ha mỗ trì ca để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê,
sa ha.
Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người khác viết
chép Kinh Điển Vô Lượng Thọ này. Lại hay thọ trì, đọc tụng,
cúng dường tức bằng cung kính cúng dường mười phương các cõi nước
của chư Phật không khác. Chân Ngôn là :
- Nam mô bạt già bột đế, a bà lợi mật đa, a du khất đố na, tu tỳ nễ
tất chỉ đa, ra tả gia, đát tha yết tha gia. Đát điệt tha: Án, tát bà
tang tất ca ra, bát lợi du để, đạt ma để, già ca na, sa ha mỗ trì ca
để, tát bà bà, tỳ du để, ma ha na gia, bà lợi bà lê, sa ha .
Sức của Bố Thí thành Chánh Giác
Ngộ được Bố Thí Nhân Sư Tử
Lực của bố thí chuyển mọi người
Do đức Từ Bi lần thâm nhập
Nhân sức Trì Giới thành Chánh GiácNgộ được Trì
Giới Nhân Sư Tử
Lực của Trì Giới chuyển mọi người

Do đức Từ Bi lần thâm nhập
Sức của Nhẫn Nhục thành Chánh Giác
Ngộ được Nhẫn Nhục Nhân Sư Tử
Lực của Nhẫn Nhục chuyển mọi người
Do đức Từ Bi lần thâm nhập
Nhân sức Tinh Tấn thành Chánh GiácNgộ được
Tinh Tấn Nhân Sư Tử
Lực của Tinh Tấn chuyển mọi người
Do đức Từ Bi lần thâm nhậpSức
của Thiền Định thành Chánh Giác
Ngộ sức Thiền Định Nhân Sư TửLực của
Thiền Định chuyển mọi người
Do đức Từ Bi lần thâm nhập

Nhân sức Trí Huệ thành Chánh GiácNgộ được Trí Huệ
Nhân Sư Tử
Lực của Trí Huệ chuyển mọi người
Do đức Từ Bi lần thâm nhập
Bấy giờ, Đức Như Lai nói Kinh này xong thì tất cả Thế gian, Trời, Người,
A Tu La, Càn Thát Bà… nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận vâng
làm.


PHẬT
NÓI KINH VÔ LƯỢNG THỌ TÔNG YẾU
( Hết )


Mùa Hạ năm Bính
Tý 1996,
Về Đầu Trang Go down
 
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog