WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông

Go down 
Tác giảThông điệp
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:00

LINH PHÙ PHẬT MẪU THẦN CHÚ


Anan, những câu nhiệm mầu, những bài kệ bí mật Phật đỉnh quang tụ Bạch Tản Cái xuất sanh mười phương chư Phật. Mười phương Như Lai nhân chú tâm này, thành vô thượng chánh biến tri giác.

Mười phương Như Lai nắm chú tâm này uốn dẹp các ma, chế phục ngoại đạo.

Mười phương Như Lai vận chú tâm này ngồi hoa sen báu, ứng hiện vi trần cõi nước.

Tai nạn lớn nhỏ đồng thời giải thoát. Nạn giặc, binh, vua, nước, gió, lửa, tù ngục cho đến đói khát bần cùng đều được tiêu tan.

Anan, viết chép chú này trên vỏ cây, lá bối, giấy trắng, lụa là, đựng trong túi thơm hoặc đeo trên mình, hoặc thờ trong nhà thì trọn đời tất cả các thứ độc không hại được, kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi bần cùng hạ tiện chẳng được vừa ý.

Dù chưa được chánh thọ, tất cả trú trớ yểm cổ thuốc độc, kim độc, ngân độc và các độc khí vào miệng người ấy đều thành cam lồ.

Tất cả ác tinh, ác quỷ thần, không thể khởi ác niệm. Dạ Ca và các ác độc quỷ vương, vì đã lãnh ơn sâu nên thường giữ gìn ủng hộ.

Thần chú này có 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi chủng tộc Kim Cương Tạng Vương Bồ-tát cùng quyến thuộc ngày đêm theo hầu.

Trì chú này dù tâm tán loạn, các ngài vẫn không bỏ. Ðối với người Bồ-đề tâm quyết định thì các ngài chuyên thầm xúc tiến để khai sáng thần thức, khiến có thể nhớ lại 84.000 hằng hà sa kiếp. Ðời đời không sanh vào các loài ác độc.

Mười phương Như Lai có bao nhiêu công đức đều cho người trì chú.

Hằng hà sa kiếp thường cùng chư Phật đồng sanh một chỗ. Vô lượng công đức nhóm lại như chùm ác-xoa. Vì đồng với Phật một chỗ huân tu, nên phá giới trở về thanh tịnh, chưa được giới khiến được giới, không trì trai giới tự thành trai giới, chưa tinh tấn khiến tinh tấn, không trí tuệ khiến có trí tuệ. Dù xưa kia đã phạm cấm giới, sau khi trì chú, bao tội nặng nhẹ nhất thời tiêu diệt. Uống rượu, ăn ngũ tân, các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ-tát, Kim Cương, thiên tiên, quỷ thần đều tha thứ. Tất cả hành vi cử động đều được coi như thanh tịnh. Y phục rách nát bẩn thỉu cũng không lỗi. Dù không lập đàn, không vào đạo tràng, không hành đạo mà trì chú này công đức vẫn viên mãn. Ngũ nghịch, vô gián, tứ khí, bát khí, một khi tụng chú này như gió mạnh thổi tan đống cát. Ðọc, tụng, chép thần chú, đeo trên thân, để nơi chỗ ở, tất cả tội chướng nặng nhẹ từ vô lượng kiếp đều tiêu tan như tuyết gặp nước sôi, chẳng bao lâu sẽ chứng vô sanh nhẫn.

Chí tâm nhớ niệm thần chú hoặc đeo trên mình thì cầu con liền được con trai, con gái phước đức trí tuệ. Cầu sống lâu được sống lâu, cầu quả báo mau viên mãn, mau được viên mãn. Về thân mệnh sắc lực cầu gì cũng được như ý. Mệnh chung tùy nguyện vãng sanh mười phương Tịnh-độ. Chắc chắn không lạc về biên địa hạ tiện, huống nữa là các tạp hình.
Này Anan, viết thần chú này để trên bốn cửa thành, các tháp hay trên nóc nhà ; khiến nhân dân kính rước chú này, lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường ; khiến mỗi người đeo chú trong mình hoặc để nơi chỗ ở ; thì tất cả các nạn đói kém, bệnh dịch đao binh… tất cả các thứ tai ách thảy đều tiêu tan.

Này Anan, nơi nào có thần chú này, thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, đêm ngày ngủ yên không ác mộng. Cõi Ta Bà có 84.000 ác tinh, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, đứng chủ là 8 đại ác tinh, xuất hiện nhiều hình trạng, gây ra các tai nạn dị kỳ. Chỗ nào có thần chú này, nội trong 12 do tuần, không còn những tai biến hung dữ ấy
Trích kinh Đại Phật Đảnh Bạch Tản Cái Thủ Lăng Nghiêm .

—————————————–

LINH PHÙ TREO CỬA
Về Đầu Trang Go down
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:01

Bùa chuẩn đềChín chữ chuẩn đề này dùng để trừ tà ma , yêu quái , những tinh linh ác quỷ ....
ĐỌc án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha 1080 lần rồi thổi vào để gia trì .

Riêng vấn đề tu tập trì chú Chuẩn Đề, về cơ bản đó một pháp trong vô lượng pháp môn tu, trong hoàn cảnh thực tế của các bạn như đã trình bày vẫn thực hành và trì niệm được. Tuy nhiên, để trì niệm thần chú Chuẩn Đề có kết quả cao cần phải tuân thủ theo nghi quỹ, pháp thức và ấn quyết từ một vị thầy có kinh nghiệm về Mật tông.
Về Đầu Trang Go down
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:05

Những bùa chú ấn khuyết này không phải cứ in ra là dùng được , mà phải theo tùy từng cách , môn phái pháp tu mà ban phước năng lực cho phù . Phù cũng có nhiều tác dụng , như kính ái , trừ tà , tiêu bệnh ....

Thông thường , 1 lá phù in ra thì không có linh nghiệm . Trừ khi ta mất công gia trì vào trong đó . Trong các trường phái Mật giáo tây tạng cũng có nhiều loại phù kỳ lạ , trong đó các pháp làm cho lá phù đó linh nghiệm cũng do đó mà khác nhau không đồng .

Vì LDK học về Mật giáo tây tạng nên cũng chỉ biết về Phù thuật bên đó , vậy xin những ai biết về Mật giáo việt nam cùng chỉ giáo cho Topic này thêm lợi ích !

VÀ CUỐI CÙNG XIN ĐỪNG QUÊN RẰNG , TẤT CẢ NHỮNG BÙA CHÚ LINH PHÙ NÀY ĐỀU LÀ GIẢ TẠM , CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG TÌM CẦU GIẢI THOÁT MỚI RỐT RÁO .

Namo Amitabha

Hình thần chú Thời Luân Kim Cang.Đây là một hình tượng rất phổ biến ở tây tạng , là biểu tượng của pháp tu tối cao kalachakra của mật tông. reo Linh Phù này trước cửa chính của nhà , Phật Thời Luân sẽ đem lại may mắn cho cả gia đình , tiêu trừ tai nạn , đem lại sự bình an cát tường . Giải mọi điều không tốt về phong thủy . Gia đạo an vui , bệnh tật tiêu trừ ..

Gia trì bằng cách tụng 1080 biến thần chú Om MANI PADME HUM , thổi vào phù . Ai cũng có thể làm được .

Dao Phổ baDao phổ ba , một trong những linh vật trừ tà trong mật tông , pháp khí của đức Phổ ba kim cang .Trên đầu con dao là đầu ngài Kim cnag phổ ba , một trong những bổn tôn phẫn nộ của mật giáo . Con dao này có 3 cạnh , như hình tam giác , rất ít khi thấy có loại dao nào kỳ lạ như vậy . Theo lời thầy của LDK thì có lẽ nó giống cái dùi cọc để đóng xuống đất khi dưng lều trại của dân du mục . Trong truyền thuyết có nói . Nêu lấy bốn con dao này cắm xuống đất là nơi đó không có ma tà quấy nhiễu . Cầm con dao này mà niệm chú thì quỷ ma không dám đến gần . Trục tà rất tốt .

Theo một số các luyện bí mật thì khi thỉnh về nên lấy máu của mình nhỏ vào đó , luyện với chú của bổn tôn phẫn nộ bât kỳ .

Phù hộ gia , trấn trạchĐây là loại linh phù trấn trạch tây tạng .

cấu trúc của phù là có 3 vị đại bồ tát : văn thù , quan âm , đại hắc thiên trấn trên đầu phù , ở giữa là bùa bát quái của tây tạng , 2 bên là 2 linh phù trường thọ , phối hợp với các bài chú khác . đằng sau linh phù là các bài thần chú như Chuẩn đề Chú , Lục Tự Chú , ....
Treo linh phù này nơi chính môn sẽ được 3 vị bồ tát gia hộ cho gia đình luôn may mắn , không gặp tai nạn , luôn bình an , cát tường , mọi tà ma , tà thuật , bùa ngãi đều không thể xâm nhập vào nhà hay làm hại mọi người trong gia đình , tất cả đều được trường thọ gặp nhiều điều an lành ...

Cách gia trì là đọc chú
QUán thế âm : Om mani padme hum
Văn thù sư lợi : Om A Ra pa sa na Dhi
Kim cang thủ : Om vajra pani hum

Mỗi chú 108 lần rồi thồi vào phù .
Nếu được in chú Om AH HUm rồi dán ở mặt sau :Chú OM MA NI PAD ME HUM6 chữ lục tự đại minh chú của đức Quan Thế Âm , có tác dụng đem lại may mắn , trừ tà , hộ thân , hoặc có thể dùng để thờ phượng
in lớn , dùng để treo xe hơn hay treo nơi bàn thờ Phật .


Sau khi sử dụng , cố gắng làm việc thiện tích đức , tu trì niệm phật . Tác dụng của phù càng lớn mạnh hơn !!!
Về Đầu Trang Go down
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:07

Về Đầu Trang Go down
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:08

Về Đầu Trang Go down
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:08

Về Đầu Trang Go down
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:09

Về Đầu Trang Go down
ôngBảyPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Lỗ Ban
Bài viết : 100
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3063
Tham gia : 13/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 11:09

Về Đầu Trang Go down
Chánh Pháp Trụ Thế

avatar

Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 20
Số lần cảm ơn : 0
Điểm Cống Hiến : 2970
Tham gia : 09/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 13:12

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!
Công đức vô lượng!
Cám ơn bác!
Về Đầu Trang Go down
hophap
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 68
Số lần cảm ơn : 22
Điểm Cống Hiến : 100003073
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 16:09

Bồ sung:

Linh phù của MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, lá linh phù dùing để trao truyền tâm pháp rất là mầu nhiệm.

Đây là lá linh phù tượng trưng cho 5 phương Phật: Trung Ương Phật Tổ (Đức ĐẠI NHẬT NHƯ LAI hay THƯỢNG ĐẾ) – Đông Phương Phật Tổ (BẤT ĐỘNG NHƯ LAI) – Nam Phương Phật Tổ (BẢO SANH NHƯ LAI) – Tây Phương Phật Tổ (VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI) – Bắc Phương Phật Tổ (BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI) và 5 đạo binh trời gồm chư Tiên, chư Thánh, chư Thần hầu cận. Nó tượng trưng cho ngũ chi của các tôn giáo trong vũ trụ: PHẬT ĐẠO – TIÊN ĐẠO – THÁNH ĐẠO – THẦN ĐẠO và NHÂN ĐẠO.


Ngày xưa, trong thời kỳ bí truyền các chư sư đã tận tay trao truyền cho nhau trải qua mấy ngàn năm nay. Mật Tôn Nam Tông đã sử dụng nó để trao truyền tâm pháp và trong truyền thống chính thức của Phật giáo Cao Miên chỉ được khẩu truyền cho các sư khi lên hàng lục-cả. Mật Giáo Cao Miên đã gọi lá Thiên Thơ này là Pracul consatte (Phép Phật)-Pracul Kìa Tha (võ Phật) và Sadatte KìaTha (vua Phép và võ).

Hiện nay, theo lệnh của Thiên Đình, chư sư cho phổ truyền lá Thiên Thơ này để phổ độ chúng sanh, chứng minh sự hiện hữu của các thánh thần và trợ độ cho con người để quân bình đời sống tâm linh và văn minh vật chất và cung cấp một chìa khóa chính xác cho những người thực tâm muốn tìm hiểu và học hỏi các bộ môn siêu hình có liên hệ đến đời sống hữu hình của nhân loại cũng như luật trời và bộ máy thiên cơ và Tạng kinh Vô tự.Đại Linh Phù
Về Đầu Trang Go down
hophap
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 68
Số lần cảm ơn : 22
Điểm Cống Hiến : 100003073
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 16:15

VIÊN MINH BỐ LIỆT PHẠN THƠ ĐỒ
Về Đầu Trang Go down
hophap
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 68
Số lần cảm ơn : 22
Điểm Cống Hiến : 100003073
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   15/2/2010, 16:20

Trích từ quyền MẬT TÔNG PHẬT GIÁO TINH HOA YẾU LƯỢC: http://matphap.tk/forum-f22/topic-t6.htm?sid=3e50f8e319d09a4882af255f6afa5a19

Đây là những Linh phù của Bảo Bộ (bùa Lỗ Ban) trong Mật Tông Phật giáo
Trung Hoa. Liệt kê sau đây là danh hiệu của chư Tiên chúng hộ những
linh phù:
–Bồng Tiên Chúng - Cữu Thiên Huyền Nữ Ngươn Quân.
–Nguyên Thủy Chân nhân Thiên Tiên.
–Địa Tiên Ngũ Tổ Chân nhân.
–Thiếu Dương, Thuần Dương, Chánh Dương Tam vị Chân quân.
–Ngũ Hồ Ánh Tuyết Tam Đinh Chân nhân.
–Ngục Trụ Đạo Lão Tiên Nữ.
–Tử Dương Chân nhân.
–La Sơn Tiên Ông Cát Chân nhân.
–Tích Tiên Thái Bạch Lý Chân nhân.
–Dã Nhân Huyền Chân nhân.
–Văn Môn Lữ Chân nhân.
–Tử Hà Thôi Chân nhân.
–Ngọc Đảnh Bạch Chân nhân.
–Nam Ngũ Tướng Chân nhân.
–Bắc Thất Chân Chân nhân.
–Vân Nga Tiên Nữ.
–Quế Anh, Khánh Nô, Đạo Nô, Tuyết Nô, Chân Khanh Nguyên Chân Ngọc Cô Tố Nữ.
–Thiên Thượng Địa Hạ Thủy Phủ Âm Gian Tam Đảo Thập Châu Đông Thiên Phước Địa Cổ Vãng Kim Lai Nhất Thiết Tiên Chúng.Viết mực Đỏ giấy Vàng đốt
bỏ vào nước tán sái 4
phương.

- Linh Phù dùng để khai đàn, đốt (hình 1).
- Linh Phù dùng
để dán vào lư hương (Hình 2 và 3).
- Linh Phù dùng đốt hòa vào nước
tán sái 4 phương và dùng để rửa tay trước khi Lễ (Hình 4 và 5).
- Linh Phù dùng để đốt bỏ vào nước rưới lên Tà (Hình
6,7,8 và 9).
- Linh Phù dùng để thỉnh chư Thiên chúng, đốt (Hình 10).
- Linh Phù dùng để dán lên đầu Cơ (hình 11).
- Linh
Phù dùng để dán trên giường (Hình 12).
- Linh Phù dùng để dán dưới
Cơ (Hình 12,13).


- Linh Phù dùng để thỉnh chư Tiên chúng, đốt thỉnh (Hình 14)- Linh Phù dùng để trục Tà, đốt hay dán (Hình 15)
-
Linh Phù dùng để định Cơ (Hình 16)- Linh Phù dùng để giao cảm với chư Tiên (Hình 17).
-
Linh Phù dùng để đốt thỉnh Lữ Thuần Dương Tiên Sanh Giáng Cơ (Hình 18).- Linh Phù dùng để thỉnh chư Tiên cấp giáng (Hình 19).


- Linh Phù dùng để thỉnh Tử Cô Tiên (Hình 20).
- Linh Phù dùng để dán lên cột trảm Yêu (Hình 21).
-
Linh Phù dùng để dán dưới bàn trảm Yêu (Hình 22).
- Linh Phù dùng để đốt dưới bàn (Hình 23).
- Linh
Phù dùng để dán trên bàn trảm yêu (Hình 24).
- Linh Phù dùng để dán
dưới cửa trảm yêu (Hình 25).- Linh Phù dùng để dán lên Cơ bút (Hình 26).
- Linh
Phù dùng để thỉnh chư Tiên giáng khẩn cấp, đốt (Hình 27).
- Linh Phù dùng để mời Thần Tiên cấp giáng, đốt (Hình
28).
- Linh Phù dùng để dán lên trên đầu cơ (Hình 29).
- Linh Phù Thạch Dấu (hình 30)- Linh Phù Toán bất chuyển (Hình 31).
- Linh Phù
Toán bất nam (Hình 32).
- Linh Phù dùng để thình Ngươn quân chi vị, đốt (Hình
33).
- Linh Phù dùng để thỉnh Phạm Thái Bảo, đốt (Hình 34).
- Linh Phù dùng đề thỉnh Bồng Lai Tử Cô, đốt (Hình
35).
- Linh Phù dùng để thỉnh Văn Khúc Tinh, đốt (Hình 36).
- Linh
Phù dùng để thỉnh Dã Nhân Phù, đốt (Hình 37).
- Linh Phù dùng để thỉnh Thái Bạch Tiên, đốt (Hình
38).
- Linh Phù dùng thỉnh Tào Tiên, đốt (Hình 39).
- Linh Phù dùng để thỉnh Chư Nữ Tiên chúng, đốt (Hình
40).
- Linh Phù dùng để thỉnh Cát Chân Nhân, đốt (Hình 41).
-
Linh Phù dùng để thỉnh Lý Tiên, đốt (Hình 42).
- Linh Phù dùng để thỉnh Trương Tiên, đốt (Hình 43).
-
Linh Phù dùng để thỉnh Thiết Quài Tiên, đốt (Hình 44).
- Linh Phù
dùng để thỉnh Chung Ly Tiên, đốt (Hình 45).
- Linh Phù dùng để thỉnh Hàn Tương Tử Tiên, đốt (Hình
46).
- Linh Phù dùng để thỉnh Tiên Tuyền, đốt (Hình 47).
- Linh
Phù dùng để thỉnh Thúy Hồ Tử Tiên Phù, đốt (Hình 48).
- Linh Phù dùng để thỉnh Đẩu Sĩ chư Tiên giáng Cơ,
đốt (Hình 49).
- Linh Phù dùng để thỉnh Phan Khang Vương Tiên, đốt
(hình 50).
- Linh Phù dùng để thỉnh Dương Tiên, đốt (Hình 51).
- Linh Phù dùng để phụng tống chư Thần, đốt (Hình 52).
-
Linh Phù dùng để phụng tống Tuý Tiên, đốt (Hình 53).
- Linh Phù dùng để phụng tống Chư Tiên, đốt (Hình
54).

Hậu Hán Thái Cực Tả Cung Cát Tiên Ông trị toàn thân
bá bệnh Tâm Pháp Linh Phù- Linh phù trị bệnh ở đầu, tai, mũi, miệng, yết hầu,
họa Phù đốt uống (Hình 55)
- Linh Phù trị bệnh ở thân, ngực, bụng,
ngũ tạng, v.v… (Hình 56)
-
Linh Phù trị bệnh từ hạ thân (Rún trở
xuống) bàng quang và các bệnh nữ
nhân (kinh nguyệt, thai sản, v.v…)
Nếu người mang bệnh có thể dùng lá
tre, lá dâu viết Linh Phù hay giấy
vàng vẽ Linh Phù 3 Đạo. Hướng về
Hướng Đông Nam niệm:
Thái Ất Cứu
Khổ Thiên Tôn (300 lần)
Sắc uống hay đốt Linh Phù uống, một tuần sẽ
khỏi. (Hình 57)

Ấn Lục Giáp Thần – Dùng cây Táo
hay Trầm hương khắc Ấn (1 thước 2 tấc Tàu), người khắc tịnh khẩu. Thiên
hương nguyện niệm:
Lục Giáp Thần (3 lần)
Xong
rồi khắc Ấn
(Hình 58). Người Thượng căn tu tập có thể Đằng vân. Trung
căn tu tập
có thể được Quỷ Thần kính nễ. Hạ căn tu tập có thể An bang
Tế thế.Ấn Thiên Nữ Khê Nữ Thần
– Ấn này dùng cây
Táo bị sét đánh vuông (1 thước 2 tấc Tàu). Ngày Tam
nguyên hay mùng 5
tháng 5, vào ngày tịnh thất thiên hương nguyện Thiên
Nữ. Khắc xong
nên dùng cây bá làm hộp dùng gấm lót, đựng Ấn. Nếu cầu
nguyện Thiên
Nữ thì lấy Ấn mật niệm. (Hình 59)Lôi Công Ấn Ẩn Thân Pháp
– Lấy mực đỏ họa
phù, ở Đạo tràng niệm Chú đeo nơi thân tức được che
chở người khác
không trông thấy. Nếu dùng để trộm cắp của cải kẻ khác
không linh
nghiệm. (Hình 60)Mười hai Khế nữ Thần Ấn.
Hành giả dùng cây
Lê làm thành 12 Ấn. Mỗi Ấn mặt rộng (2 tấc 8 phân
Tàu), dài (5 tấc
Tàu). Khắc Ấn vào ngày mùng 5 tháng 5. Hành giả dùng
Ấn in Linh Phù,
mỗi ngày uống 12 Đạo (vò thành viên uống) vào giờ Ngọ
hay 12 giờ đêm
trong vòng 93 ngày và mỗi buổi sáng trong vòng 7 ngày.
Hành giả tu
tập có thể có năng lực khinh thân phi hành. (Hình 61)Lục Giáp Tổng Phù
(Nấu Đậu đen Ẩn Gia
Pháp). Vào ngày mùng 1 tháng Giêng dùng đậu đen
không phân biệt ít
nhiều hướng về sao Bắc đẩu tuyên đọc chú 49 biến.
Ngày Giáp tử canh
năm cũng y như trên (Hướng về sao Bắc Đẩu Thiên Hương
tụng chú 49
biến). Đến ngày Lục Giáp lấy Đậu ấy nấu chín (lúc nấu lại
hướng về
Sao Bắc Đẩu tụng chú 7 biến). Sau ấy đem Đậu phơi khô. Lúc gặp
hiểm
nạn lấy Đậu ngậm trong miệng, tay cầm Lục Giáp Tổng Phù (Dùng cây
Đào
làm thành hai miếng cây họa Phù lên ấy) thì sẽ thoát nạn. Nếu không
muốn
người khác tìm thấy nhà, hay lúc hiểm nạn cần phải che chở cho
nhiều
người lấy 49 hạt Đậu đã nguyện và 4 Đạo Lục Giáp Tổng Phù chôn
chung
ở 4 gốc nhà, tức người khác không thể tìm thấy được. Lúc muốn hóa
giải
lấy Đậu và Phù lên lại (Hình 62).- 9 Đạo Linh Phù này dùng để trị các thứ bệnh trên thân, viết
lên giấy đốt uống (Hình 63)- Linh Phù dùng để
cho vợ chồng hòa hiệp, họa Phù niệm Chú (Hình 64).
-
Linh Phù
dùng để tránh tai ương, Đại họa. Dùng một miếng cây (gỗ Đào)
vẻ Đạo
Phù này bằng mực Đỏ. Treo trong nhà có thể tránh tai họa trộm
cướp,
yêu ma (Hình 65)
- Linh Phù dùng để Hộ Thân. Dùng mực Đỏ viết
lên
miếng cây bằng gỗ Đào mang trong người đi đường tránh được nạn,
cướp
hay thú dữ (Hình 66).
- Linh Phù dùng để tránh binh đao. Dùng
mực
đỏ viết Phù đeo trên người. Nếu có phải đi đánh trận cũng qua được
những
nạn hung (Hình 67).
- Linh Phù phản hung biến kiết. Lúc cất
nhà,
chôn cất, động thổ hay bị người khác ếm phá dùng mực Đỏ viết Phù
này
dán ở cửa hay chính giữa nhà hay mồ mả sẽ được bình an. (Hình68).
Về Đầu Trang Go down
Chánh Pháp Trụ Thế

avatar

Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 20
Số lần cảm ơn : 0
Điểm Cống Hiến : 2970
Tham gia : 09/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   17/2/2010, 12:08

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn!
Cám ơn bạn, công đức thật vô lượng. Chúc bạn luôn an lạc.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông   

Về Đầu Trang Go down
 
Sưu tầm Linh Phù - Linh Vật Mật Tông
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những chuyện kỳ bí về thế giới tâm linh - Thiên phóng sự đặc sắc của Hoàng Anh Sướng
» Linh hồn đã ở đâu trước khi đầu thai?
» Sâm Ngọc Linh
» [Review] Thương Ly - Tuyết Linh Chi
» Vãng Cảnh Linh Sơn Trường Thọ Tự- Tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á tại núi Tà Cú - Phan Thiết

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com