MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP | MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH
Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com
matphap.com@gmail.com

MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

MẬT TÔNG,ĐẠO HỌC, ĐIỂM ĐẠO, MẬT TÔNG THẦY GIÀ, MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, Uế Tích Kim Cang Thần Chú, Điểm Đạo, Chú Chuẩn Đề, Siêu Độ Vong Linh, Bùa Chú, Linh Phù, Thần Chú, Mantra, www.google.com.vn
 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
THÔNG BÁO
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com

Share | 
 

 Nhạc Thập Chú Tiếng Phạn Rất Hay!

Go down 
Tác giảThông điệp
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3880
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Nhạc Thập Chú Tiếng Phạn Rất Hay!   1/8/2010, 05:53

123456789 xin gởi các bạn các bài Nhạc Thập Chú Tiếng Phạn Rất Hay với những giai điệu thật nhẹ nhàng êm ái sẽ đi sâu vào lòng người, làm thư giãn và xoá tan đi hết những nhọc mệt của cuộc sống thường ngày.

Để tải các bài đó về hãy nhấn vào đây.

Lưu Ý: Bản phạn thập chú này khác với các bản phạn mà thầy Thích Trí Siêu và cư sĩ Huyền Thanh phục hồi. Vì vậy khi bật nhạc lên, cứ y theo bản phạn này nghe và theo giỏi.

1. Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
Nam Mô Rát Na Tra Da Da, Nam Ma A Ri Da Qua Lo Ki Te Sòa Ra Da Bô Đi Sát Toa Da Ma Ha Sát Toa Da, Ma Ha Ca Ru Ni Ca Da, Ta Đi Da Tha Ôm Chắc Cờ Ra, Qua Rơ Ti, Chin Ta Ma Ni, Ma Ha Bát Mê, Ru Ru Ti Sì Tan, Choa La A Ca Rơ Sà Da, Hùm, Phát, Sô Ha, Ôm Bát Ma Chin Ta Ma Ni Ma Ha Choa La Hùm, Ôm Qua Ra Đa Bát Mê Hùm

Xuất Xứ: Như Ý Tâm Đà La Ni Kinh. Nội dung kinh này nói về Bồ tát Quán Tự Tại được sự chấp thuận của Đức Phật liền tuyên thuyết Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni . Đức Phật lại bảo: Nếu người nào tụng chú này 1 biến thì trừ được tội, qua được tai nạn, thành tựu sự nghiệp. Còn nếu ngày nào cũng tụng 108 biến thì sẽ có cảm ứng khiến thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bổ Tát La nơi Bồ tát Quán Thế Âm cư ngụ, khỏi đọa vào đường ác.2. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
Nam Mô Sa Manh Ta Bút Đa Năm, A Bơ Ra Ti Ha Ta Sà, Sa Na Năm, Ta Đi Ya Tha, Ôm Kha Kha, Khà Hí, Khà Hí, Hùm Hùm, Choa La Choa La, Bơ Ra Choa La Bơ Ra Choa La, Tịt Sì Tha Tịt Sì Tha, Si Tri, Si Tri, Sì Phạt Tà, Sì Phạt Tà, Sàn Ti Ca, Sì Ri Dê Sô Ha

Xuất Xứ: Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Thần chú tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc cát tường. Một trong 4 Đà La Ni thông dụng trong Thiền lâm, cũng là pháp Tức Tai trong Mật giáo. Thần chú này xuất phát từ Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni và Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Diệt Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni.3. Công Ðức Bảo Sơn Thần Chú
Nam Mô Bút Đa Da, Nam Mô Đa Rơ Ma Da, Nam Ma Săng Gà Da, Ôm Sì Tê, Hu Ru Ru, Sin Đu Ru, Cơ Rịt Ba, Cơ Rịt Ba, Sịt Đa Ni, Bù Ru Ni, Sô Ha

Xuất Xứ: Kinh Ðại Tập. Nếu người tụng chú này một biến, công đức cũng bằng như lễ Ðại Phật Danh kinh bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến. Lại như chuyển Ðại Tạng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm biến. Tạo tội quá mười cõi sát độ, đọa vào A Tỳ địa ngục chịu tội, kiếp hết lại sanh nơi khác để chịu tội. Niệm chú này một biến, tội kia đều được tiêu diệt, không còn đọa vào địa ngục, khi mạng chung quyết định vãng sanh Tây phương thế giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sanh.4. Chuẩn Đề Thần Chú
Nam Ma Sáp Tà Nằm, Sam Dắc Săm Bút Đa, Cô Ti Năm, Ta Đi Da Tha, Ôm Cha Lê Chu Lê Chun Đê Sô Ha

Xuất Xứ: Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh. Người trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn, bịnh hoạn, tăng nhiều phước thọ.5. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni
Nam Mô Bà Ga Qua Tê, A Ba Ri Mi Ta, A Du Rơ Nhà Na, Su Qui Ni, Sơ Chi Ta Tê Chô Ra Cha Da, Ta Tha Ga Ta Da, A Ra Ha Tê, Sam Dắc Săm Bút Đa Da, Ta Đi Ya Tha Ôm Sa Rơ Qua Săṃ Si Ca Ra Ba Ri Sút Đa, Đa Rơ Ma Tê, Ga Ga Na, Sam Mút Ga Tê Soa Ba Qua, Qui Sút Đê, Ma Ha Na Da, Ba Ri Qua Ri, Sô Ha

Xuất xứ: Thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương Như Lai đà la ni kinh.6. Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn
Nam Mô Ba Ga Qua Tê, Bài Sai Gia Gu Ru, Quai Đu Ri Da, Bơ Ra Ba, Ra Cha Da Ta Tha Ga Ta Da, A Ra Ha Tê, Sam Dắc Săm Bút Đa Da, Ta Đi Da Tha, Ôm Bai Sai Giê, Bài Sai Giê, Bài Sai Gia, Sam Mút Ga Tê Sô Ha

Xuất Xứ: Kinh Dược Sư. Nếu ai có bịnh chi, chỉ chuyên nhứt tâm đọc thần chú này 108 biến để chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống thì các bệnh đều tiêu trừ. Còn người nào chuyên tâm trì tụng trọn đời thì được không đau ốm, đến lúc mạng chung được vãng sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly bên Đông Phương của Phật Dược Sư.7. Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn
Ôm Ma Ni Bát Mê Hùm, Ma Ha Nhà Na, Chít Ta Út Ba Đa, Chít Ta Si Da Na, Qui Ta Cơ Ca, Sa Rơ Qua A Rơ Tha, Bu Ri Sít Đa Ca, Na Bu Ra Na, Na Bơ Rat Dút Banh Na, Nam Mô Lô Cê Soa Ra Da Sô Ha

Xuất Xứ: Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương. Phật bảo Trừ Cái Chướng Bồ Tát rằng: Sáu chữ Ðại Minh Ðà La Ni này khó được gặp gỡ, nếu có người nào được sáu chữ Ðại Minh Vương đây, thì người đó tham, sân, si, độc không thể nhiễm ô. Nếu đeo mang trì giữ nơi thân, người đó cũng không nhiễm trước bịnh ba độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với các Như Lai mà còn khó biết, huống gì Bồ Tát làm thế nào biết được. Ðây là chỗ bổn tâm vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát.8. Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
Ri Ba Ri Ba Tê, Cu Ha Cu Ha Tê, Ta Ra Ni Tê, Ni Ga La Tê, Qui Ma Ri Tê, Sô Ha

Xuất xứ : Đại phương đẳng đà la ni kinh. Đây là bài chú của bảy đức Phật đã nói từ những đời quá khứ. Thần chú này hay diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch và được vô lượng phước, nếu thành tâm trì tụng.9. Vãng Sanh Tịnh Ðộ Thần Chú
Nam Mô A Mi Ta Ba Da Ta Tha Ga Ta Da, Ta Đi Da Tha, A Mơ Ri Tô Ba Quê, A Mơ Ri Ta Sít Đăm Ba Quê, A Mơ Ri Ta Qui Cơ Ràn Tê, A Mơ Ri Ta Qui Cơ Ràn Ta, Gà Mi Ni Ga Ga Na, Cì Rơ Ta Cà Rê Sô Ha

Xuất xứ: Kinh niệm Phật ba la mật. Người chuyên tụng chú này được Phật A Di Đà thường ngự trên đỉnh đầu ủng hộ, hiện đời an ổn, khi mạng chung được tuỳ ý vãng sanh.10. Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú
Nam Mô Bút Đa Da, Nam Mô Đa Rơ Ma Da, Nam Ma Săng Ga Da, Nam Ma Sơ Ri Ma Ha Đê Qui Dê, Ta Đi Da Tha, Ôm Ba Ri Bu Ra Na, Cha Rê, Sa Manh Ta Đa Rơ Sa Nê, Ma Ha Qui Ha Ra Ga Tê, Sa Manh Ta, Qui Đa Ma Nê, Ma Ha Ca Rơ Da Bơ Ra Ti Sì Tha Ba Nê, Sa Rơ Qua A Rơ Tha Sa Đa Nê, Su Bơ Ra Ti Bu Ri, A Da Na Đa Rơ Ma Ta, Ma Ha Qui Cu Rơ Qui Tê, Ma Ha Mai Tơ Ri U Ba Săm Hi Tê, Ma Ha Rơ Sê Su Săm Gờ Rật Hi Tê Sa Manh Ta A Rơ Tha A Nu Ba La Nê Sô Ha

Xuất xứ : Kinh Kim Quang Minh
Trong kinh này nói những kẻ tụng chú này, phàm muốn cần dùng điều chi thì đều được đầy đủ.

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
 
Nhạc Thập Chú Tiếng Phạn Rất Hay!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs