MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP | MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH
Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com
matphap.com@gmail.com

MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

MẬT TÔNG,ĐẠO HỌC, ĐIỂM ĐẠO, MẬT TÔNG THẦY GIÀ, MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, Uế Tích Kim Cang Thần Chú, Điểm Đạo, Chú Chuẩn Đề, Siêu Độ Vong Linh, Bùa Chú, Linh Phù, Thần Chú, Mantra, www.google.com.vn
 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
THÔNG BÁO
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com

Share | 
 

 Phật Thuyết Vũ Bảo Đà Ra Ni Kinh

Go down 
Tác giảThông điệp
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3880
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Phật Thuyết Vũ Bảo Đà Ra Ni Kinh   14/8/2010, 02:55

Bài kinh này hết sức linh ứng, đặc biệt cho những ai đang cần tài bảo. Very Happy

PHẬT THUYẾT VŨ BẢO ĐA RA NI KINH

* Đời Đường, Tam Tạng Sa-môn Đại Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịch ra Hán văn.
* Sa Môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn


Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ngự tại rừng Kiến Hóa Ca thuộc nước Kiều Diễm Di cùng với chúng đại Tỳ Khưu gồm 500 người đều đông đủ.

Bấy giờ trong nước Kiều Diễm Di có vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, các căn tịch tĩnh, tâm ý vắng lặng, có nhiều nam nữ và tôi tớ đã thành tựu tịnh tín, đi đến nơi Phật ngự, đầu mặt lễ chân Phật, nhiễu quanh Phật trăm ngàn vòng rồi lui ngồi một bên, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: "Kính thưa Thế tôn, con muốn thưa hỏi đấng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác một chút ít việc, nguyện xin Đấng từ bi rũ lòng thương xót cho phép con.

Khi ấy đức Thế tôn bảo trưởng giả rằng: "Ông cứ tùy ý mà hỏi, ta sẽ vì ông mà nói để cho lòng ông được vui."

Trưởng giả nghe xong liền vui mừng hớn hở: "Kính thưa đức Thế tôn, làm thế nào mà kẻ trai lành, người gái tín, những người nghèo túng có thể được giàu có? Các hữu tình bịnh tật khiến cho không còn có bịnh tật?"

Bấy giờ đức Thế tôn bảo Diệu Nguyệt trưởng giả rằng: "Vì duyên gì mà ông thưa hỏi như vậy?"

Thời trưởng giả bạch Phật rằng: "Kính thưa Thế Tôn! Kẻ tại gia chúng con có nhiều quyến thuộc mà tiền bạc ít ỏi nên khó có thể cung cấp cho họ được, lại có nhiều bịnh tật. Nguyện xin đức Thế tôn mở bày Pháp yếu khiến cho con, để kẻ nghèo túng xa lìa sự nghèo cùng, kho lẫm tiền tài của báu đều đầy dẫy nhằm chu cấp cho vợ con nam nữ, quyến thuộc trong gia đình và có người đến cầu xin thì đều vui mừng làm vị đại thí chủ khiến cho kho lẫm, vàng bạc, trân bảo, như ý, ma ni, kim cang, thương khư, thất la, xích châu, mã não, các loại kim báu ấy được phong nhiêu không bao giờ hết để cấp dưỡng cho quyến thuộc bà con, rộng làm bố thí làm lợi ích cho hữu tình."

Khi ấy đức Thế tôn bảo Diệu Nguyệt trưởng giả rằng: "Này Thiện nam tử! Vào a tăng kỳ kiếp trong quá khứ, ta đã gặp đức Thế Tôn tên là Trì Kim Cương Hải Âm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Từ đức Như Lai ấy, ta nhận được Vũ Bảo Đà Ra Ni này, rồi thọ trì đọc tụng, tư duy, nhớ niệm, tùy hỉ và vì kẻ khác mà rộng nói lưu bố. Do lực oai đức của Đà Ra Ni này, cho nên nếu thiện nam tử, người cùng Phi Nhơn, Dược Xoa, La Sát, Tất Lị Đa, Tất Xá Giá, Cưu Bàn Noa, Ô Sa Đa La Ca, Ca Bố Đan Na, Yết Tra Bố Đan Na ...vv, những loài khởi tâm ác chẳng có thể làm hại được. Lại có loài quỷ ăn nuốt máu mủ, mũi dải, đại tiểu tiện, lại muốn đến gây não loạn, thì đều chẳng thể chướng ngại được."

Đức Phật bảo Diệu Nguyệt: "Nếu có kẻ trai lành, người gái tín khởi tâm ghi nhớ thần chú này, hoặc dùng tay viết chép, cho đến chỉ nghe tên mà thọ trì, tùy hỉ, rộng vì người khác diễn bày thì kẻ trai lành, người gái tín ấy sẽ được ngày đêm an ổn, nhận được sự vui sướng làm Du Già tư lương an ổn phong nhiêu giàu có vậy.

Nếu có người thọ trì Vũ Bảo Đà Ra Ni này thì nên cúng dường tất cả Như Lai một ngày, hai ngày, hoặc ba ngày đêm chuyên tâm tụng trì, kính tin Tam Bảo ắt chư Thiên thảy đều hoan hỉ, vì vị pháp sư đọc tụng ấy liền tuôn mưa tài bảo, lúa gạo, lúa mì."

Tức liền nói chú rằng:

NAM MÔ BA GA QUA TÊ QUA CHƠ RA ĐÀ RA SÀ GA RA NI RƠ GỒ SÀ DA TA THA GA TA DA, A RA HẮC TÊ, SAM DẮC SAM BÚT ĐÀ DA. TA ĐI DA THA, ÔM SU RU BÊ BÀ ĐƠ RA QUA TI MONG GA LÊ A CHA LÊ, A CHA BA LÊ U GÀ TA NI U BỀ ĐA NI. SÁT DA QUA TI, ĐA NHÀ QUA TI, ĐÀ NA QUA TI, SƠ RÌ MA TI, BƠ RA BÀ QUA TI, A MA LÊ QUI MA LÊ RU RU SU RU BỀ QUI MA LÊ, A ĐA TÁT SƠ TÊ, QUI ĐA TÁT SƠ TÊ, QUÍT SOA CÊ SI, ĂNG CU LÊ, MÔNG CU LÊ, ĐÌ ĐÌ MÊ, ĐÙ ĐÙ MÊ, TA TA LÊ, TA RA TA RA, QUA CHƠ RÊ, A QUA RƠ TA NI, BÙ CÊ, Ô CÊ, TA CÊ TA CÊ, QUA RƠ SÀ NI, NI SƠ BA ĐA NI. BÀ GA QUĂM QUA CHƠ RA ĐÀ RA SÀ GA RA NI RƠ GỒ SĂM TA THA GA TA DA MA NU SƠ MA RA. SƠ MA RA SƠ MA RA. SA RƠ QUA TA THA GA TA SÁT TƠ DA MA NU SƠ MA RA. ĐA RƠ MA SÁT TƠ DA MA NU SƠ MA RA. SĂNG GA SÁT TƠ DA MA NU SƠ MA RA. TA TA TA TA, BU RA BU RA, BU RA DA BU RA DA, BÀ RA BÀ RA BÀ RA NI, SU MÔNG GA LÊ, SÀN TA MA TI, MÔNG GA LA MA TI, BƠ RA BÀ MA TI, MA HA MA TI, SU BÀN ĐƠ RA QUA TI, À GA CHA À GA CHA. SAM MA DA MA NU SƠ MA RA SÔ HA. BƠ RA BÀ QUA MA NU SƠ MA RA SÔ HA. ĐỜ RẬT ĐÀ MA NU SƠ MA RA SÔ HA. QUI CHA DA MA NU SƠ MA RA SÔ HA. SA RƠ QUA SÁT TOA QUI CHA DA MA NU SƠ MA RA SÔ HA.

Đức Phật bảo Diệu Nguyệt trưởng giả: "Vũ Bảo Đà Ra Ni này tiêu diệt bịnh hoạn, đói khát cơ bần, nghiệp chướng, tật dịch ...vv, hết thảy đều tiêu diệt. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn trước tiên nên cúng dường tất cả Như Lai, trong một ngày một đêm tụng trì không có gián đoạn thì ngôi nhà ấy liền tuôn mưa báu như đại nhơn lượng, tất cả tai họa thảy đều tiêu diệt. Chính vì thế cho nên kẻ trai lành, người gái tín nên thọ trì Vũ Bảo Đà Ra Ni này, rộng vì người khác phân biệt diễn nói."

"Lành thay,Thế tôn!” Diệu Nguyệt trưởng giả nghe lời Phật nói liền vui mừng hớn hở, "Nay con từ Phật thọ Vũ Bảo Đà Ra Ni này sẽ thọ trì đọc tụng, rộng vì người khác phân biệt giải nói."

Bấy giờ Diệu Nguyệt trưởng giả nghe lời dạy của Đức Phật xong liền nhiễu quanh bên phải đức Thế tôn trăm ngàn vòng, rồi chắp tay cung kính đảnh lễ đức Phật rồi vui vẻ lui ra.

Khi ấy Phật bảo Cụ Thọ A Nan Đà rằng: "Ông đi qua nhà của Diệu Nguyệt trưởng giả nhìn xem mọi loại tiền tài, lúa gạo, các vật trân bảo và các vật dụng ở trong kho tàng của vị trưởng giả ấy ngày nay đã dư đầy chưa?"

Lúc đó Cụ Thọ A Nan Đà nghe lời Phật dạy xong, đến đại thành Kiều Diễm Mi, vào nhà của Diệu Nguyệt trưởng giả nhìn thấy tài bảo trong các kho tàng, tiền tài, lúa gạo đều đầy đủ. Thấy việc đó rồi, tâm đại hoan hỉ hớn hở trở về.

Khi ấy Cụ Thọ A Nan Đà ngạc nhiên chưa từng có, lòng càng vui mừng mà thưa Phật rằng: "Thế tôn! Do nhân duyên gì mà kho tàng của Diệu Nguyệt trưởng giả lại dư đầy như thế?"

Đức Phật bảo:"Này thiện nam tử! Diệu Nguyệt trưởng giả tinh tấn nơi lời ta thọ trì Vũ Bảo Đà Ra Ni này, lại còn vì tất cả hữu tình mà diễn nói. Vì thế nên A Nan, ông hãy thọ trì Đà Ra Ni này và rộng vì người khác nói. Ta dùng Phật nhãn xem xét các hàng Trời, người, ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn trong thế gian đối với kẻ thọ trì Vũ Bảo Đà Ra Ni, thì không thể nào làm chướng nạn được. Vì sao thế? Vì Như Lai không dị ngữ. Chân ngôn cú này chẳng có thể bị phá hủy được. Đà Ra Ni này, kẻ hữu tình không có căn lành thì có tai cũng chẳng được nghe huống chi là viết chép, đọc tụng. Tại sao vậy? Vì đây là nơi mà tất cả Như Lai chơn ngữ tuyên thuyết, là nơi mà tất cả Như Lai tùy hỉ, là nơi mà tất cả Như Lai xưng tán, là nơi mà tất cả Như Lai hiển dương, là nơi mà tất cả Như Lai trồng căn lành."

A Nan bạch Phật rằng: "Lành thay Thế tôn!" Rồi dùng lời nhiệm mầu mà thuyết tụng rằng: “Chư Phật khó nghĩ bàn, Phật pháp cũng lại vậy, Tịnh tín không nghĩ bàn, Quả báo cũng lại vậy, Tịnh huệ Nhất thiết trí, Pháp vương không sanh diệt, Thấy đến được bờ kia, Cúi lạy Phật dũng mãnh.”

Bấy giờ Cụ Thọ A Nan Đà nghe Phật nói kinh Vũ Bảo Đà Ra Ni này liền hớn hở vui mừng bạch với Phật rằng: "Thế Tôn! Pháp yếu này sẽ gọi tên gì? Kinh này, chúng con phải làm thế nào phụng trì?"

Đức Phật bảo: “Này A Nan Đà! Kinh này có tên là Diệu Nguyệt Trưởng Giả Sở Vấn, ông nên thọ trì. Cũng có tên là Năng Hộ Nhất Thiết Tài Bảo Phục Tàng, cũng có tên là Nhất Thiết Như Lai Xưng Tán Vũ Bảo Đà Ra Ni Giáo, ông nên thọ trì."

Bấy giờ đức Thế Tôn nói Kinh này xong thì vô lượng Tỳ Khưu và các đại Bồ Tát với chư Thiên, Nhơn, A Tu La, tất cả đại chúng nghe Phật nói rồi rất vui mừng, tín thọ phụng hành.

Tâm chân ngôn:
ÔM QUA SU ĐÀ RÊ SÔ HA

Tâm trung tâm chân ngôn:
ÔM SƠ RÌ QUA SU SÔ HA

Tiểu tâm chân ngôn:
ÔM QUA SU SÔ HA

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
 
Phật Thuyết Vũ Bảo Đà Ra Ni Kinh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Basic Ship Theory - Lý thuyết tàu cơ bản
» Hướng dẫn đổi hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu thuyền viên sắp hết hạn
» Lớp tiếng Anh chuyên ngàng cho Thuyền Viên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersCreate a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com